Stimulerende rol scholing ligt vooral bij leidinggevende

Werkgevers stimuleren vaak hun werknemers om aan hun ontwikkeling te werken. Dit is een taak die drie kwart van de organisaties (vooral) bij de leidinggevende legt. In gesprekken met werknemers komt deze ontwikkeling aan bod.

8 september 2021 | Door redactie

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van Rendement Uitgeverij onderzoek gedaan naar het scholingsbeleid binnen organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat de stimulerende rol voor scholing vooral bij de leidinggevende ligt: 73% van de respondenten geeft aan dat werken aan de ontwikkeling vooral iets is wat door leidinggevenden in gesprekken met werknemers (tool) wordt aangehaald. Het stimuleren van de vakmatige of persoonlijke ontwikkeling gebeurt daarnaast door het aanbieden van persoonlijke leertrajecten (44%), waarbij de ontwikkelafspraken (tool) bijvoorbeeld kunnen worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Maatregelen meer aanwezig in grotere organisaties

In wat mindere mate vindt het stimuleren van scholing plaats door een gevarieerd scholingsaanbod (29%), door het zichtbaar maken en benadrukken van de doorgroeimogelijkheden (27%) en door het beschikbaar stellen van individueel scholingsbudget (24%). Al deze maatregelen zijn in veel ruimere mate aanwezig in organisaties met meer dan 50 werknemers dan in kleinere organisaties. Dit verschilt ongeveer een factor 1,5.