Subsidieregeling SLIM ook in 2022 goed voor € 49 miljoen

21 september 2021 | Door redactie

Ook in 2022 stelt het demissionaire kabinet geld beschikbaar voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). In de Rijksbegroting SZW staat vermeld dat er volgend jaar weer € 49 miljoen beschikbaar is voor de subsidieregeling.

Lees ook het nieuwsartikel Mkb’er kan deze maand weer SLIM-subsidie aanvragen

Via de SLIM worden werkgevers gestimuleerd te investeren in een leercultuur (verdiepingsartikel). Mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van werknemers. Voorbeelden zijn het inschakelen van een externe adviseur die de organisatie doorlicht en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maakt, of het inschakelen van een loopbaanadviseur voor loopbaan- en ontwikkeladviezen aan werknemers.

Loting bij overschrijding subsidieplafond

Naast individuele mkb-ondernemingen kunnen ook samenwerkingsverbanden in het mkb en grotere bedrijven uit de sectoren horeca, landbouw en recreatie in aanmerking komen voor subsidie. Werkgevers in de betreffende drie sectoren krijgen extra subsidie voor het aanbieden van BBL-leerplekken. Het is belangrijk te weten dat SZW een subsidieplafond hanteert. Overschrijdt het aantal aanvragen het beschikbare bedrag, dan bepaalt het ministerie de volgorde van het afhandelen van de aanvragen door middel van loting. Het aanvragen van de subsidie (tool) verloopt via Uitvoering Van Beleid SZW. Voor mkb-ondernemingen is op dit moment het tweede aanvraagtijdvak van 2021 geopend. Het is tot 30 september 17:00 uur mogelijk een aanvraag in te dienen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak opent op 1 maart 2022 en is ook bestemd voor mkb-ondernemingen.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.