Talent ontdekken met een test

20 augustus 2015 | Door redactie

Als u de talenten van de werknemers in uw organisatie optimaal wilt benutten, pakt u misschien eerst hun cv’s erbij. Maar er is ook een manier om talenten aan de oppervlakte te krijgen waarvan werknemers zelf niet eens weten dat ze die hebben: testen!

Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat werknemers in het verleden gedaan hebben en of ze hier goed in waren. Toch kan het best zo zijn dat werknemers talenten hebben die zij zelf nog niet ontdekt hebben. Door de mogelijkheid tot het doen van verschillende testen in het opleidingsbeleid van uw organisatie op te nemen, zorgt u ervoor dat het talent binnen uw organisatie benut wordt.

Niet alleen intelligentie is belangrijk

Als u testen opneemt in uw scholingsbeleid, is het verstandig om verder te kijken dan alleen intelligentie. Hoewel IQ-testen een beeld geven van het intellectuele vermogen van werknemers, zijn ook hun vaardigheden belangrijk. Kies dus voor een combinatie van intelligentietests en vaardighedenassessments, zodat ook werknemers zonder een passende vooropleiding in aanmerking komen voor scholing of een andere functie als zij talent hebben.

Cv straks niet meer leidend bij sollicitaties

Financieel dienstverlener Ernst & Young kondigde onlangs al aan dat in de toekomst niet langer het cv leidend is, maar de uitslag van diverse tests die potentiële werknemers moeten afleggen. Het bedrijf hoopt zo talent op te sporen dat anders niet boven komt drijven. Uit onderzoek dat de organisatie onder eigen medewerkers deed, zou blijken dat succes tijdens de studie geen garantie is voor het succesvol uitoefenen van een functie bij de organisatie.