Uw team wil graag een opleidingsplan

4 juni 2012 | Door redactie

Opleiden is een goede manier om medewerkers te binden aan uw organisatie. U biedt ze de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen waardoor ze ook in staat zullen zijn hun functie beter of efficiënter te vervullen. U slaat dus twee vliegen in één klap. Gelukkig blijken medewerkers behoefte te hebben aan opleidingsmogelijkheden, zo blijkt uit de Nationale Opleidings Enquête 2012.

Dit jaar hebben 1.112 medewerkers in Nederland deelgenomen aan de
Nationale Opleidings Enquête 2012. Maar liefst 97% vindt de mogelijkheid om een opleiding te volgen heel belangrijk. Een grote groep medewerkers (70%) is tevreden over de opleidingsmogelijkheden die de werkgever aanbiedt. Toch kan nog geen 25% een beroep doen op een persoonsgebonden opleidingsbudget. Ook heeft slechts 30% van de medewerkers een persoonlijk opleidingsplan.

Persoonlijk opleidingsplan belangrijk voor opleiden  

Een persoonlijk opleidingsplan blijkt echter wel van belang voor het volgen van een opleiding. Van medewerkers met een plan, volgt ruim 68% minimaal ieder jaar een opleiding. Korte cursussen van één tot drie dagen of juist lange opleidingen van meer dan negen dagen zijn het meest populair. Ook de hoogte van het opleidingsbudget heeft een direct effect op het aantal opleidingen en de duur. Medewerkers met een opleidingsbudget van meer dan € 3.000 volgen relatief veel vaker één of meer opleidingen per jaar. De opleiding duurt dan vaak ook langer dan negen dagen.

Opleidingsbehoeften van medewerkers

Wilt u uw medewerkers graag tegemoet komen op het gebied van opleiden, dan moet u volgens de uitslag van de Enquête meer inzetten op de volgende behoeften:

  • een structureel opleidingsbeleid dat gekoppeld is aan de bedrijfsstrategie;
  • betere informatievoorziening over opleidingsmogelijkheden;
  • begeleiding na het volgen van een opleiding;
  • een persoonsgebonden opleidingsbudgetten en persoonlijke opleidingsplannen.