Vanaf 1 december weer subsidie gratis ontwikkeladviezen

26 november 2020 | Door redactie

Vanwege de grote belangstelling is de subsidie voor gratis ontwikkeladviezen per 1 december weer aan te vragen. Ook de subsidieregeling voor het kosteloos aanbieden van scholing zal een vervolg krijgen.

Werkenden en werkzoekenden konden vanaf 1 augustus 2020 een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen aanvragen bij een loopbaanadviseur via de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD-OA). Het ontwikkeladvies moest deelnemers inzicht geven in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Binnen één maand was het maximumaantal van 22.000 registraties bereikt. Uit onderzoek dat het ministerie van SZW liet uitvoeren, bleek dat veel deelnemers een ontwikkeladvies hebben aangevraagd vanwege baanverlies door de coronacrisis. Het kabinet heeft besloten de regeling opnieuw open te stellen. Vanaf 1 december 2020 zijn er nog eens 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar en kunnen deelnemers zich inschrijven.

Subsidie voor aanbieden van gratis scholing

Naast de regeling NLLD-OA opende het kabinet de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD-S). Met beide subsidieregelingen wil het kabinet werkgevers ondersteunen die gebruikmaken van de NOW-regeling en daarom verplicht zijn hun werknemers te stimuleren aan scholing en ontwikkeling te doen. Via NLLD-S konden opleiders en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het kosteloos aanbieden van (online) scholingstrajecten aan deelnemers. Doel was het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, om op deze manier hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Opleiders en opleiderscollectieven konden van 1 oktober tot en met 15 oktober subsidie aanvragen.

Subsidieplafond voor gratis scholing snel bereikt

Ook bij de regeling NLLD-S liep het storm. Al in de eerste week van oktober waren er 81 aanvragen van opleiders binnengekomen. Hiermee was het subsidieplafond van de regeling bereikt. Minister Koolmees van SZW liet weten dat aan 14 opleiders subsidie is toegekend. Het beschikbare budget is hiermee volledig benut. Voor dit tijdvak was in totaal € 17 miljoen beschikbaar. De aanvragen werden behandeld op volgorde van binnenkomst, de overige aanvragen zijn afgewezen. Het kabinet kondigt aan dat binnenkort nog meer cursussen en opleidingen beschikbaar komen. Samenwerkingsverbanden van onder meer opleiders en brancheorganisaties konden van 2 november tot en met 16 november subsidie aanvragen.