Veel baat bij goede scholing voor ouderen

7 mei 2015 | Door redactie

Uw organisatie is gebaat bij goede scholingsfaciliteiten voor oudere werknemers. Dankzij scholing is hun motivatie groter, hebben ze minder last van stress en zijn ze bereid om langer door te werken. Oudere werknemers ontzien heeft juist een minder positief effect. Aan welke eisen moeten goede scholingsfaciliteiten voldoen?

Misschien heeft uw organisatie het idee dat het niet zo veel zin meer heeft om oudere werknemers nog scholing aan te bieden, omdat de terugverdientijd van de investering korter is.Toch blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder 57.000 werknemers en 2.500 werkgevers dat investeren in de scholingsmogelijkheden voor oudere werknemers juist loont. Oudere werknemers die scholingskansen krijgen aangeboden, zijn namelijk meer gemotiveerd, ervaren minder stress en willen later met pensioen. De terugverdientijd bij oudere werknemers is dus niet per se korter. De kans is groot dat zij op langer dezelfde plek blijven zitten. Dat is ook voor uw organisatie gunstig.

Juiste scholingsfaciliteiten voor oudere werknemers lonen

Alleen al het feit  dat uw organisatie de bereidheid toont om in oudere werknemers te investeren, leidt tot positieve effecten. Het loont natuurlijk nog meer als uw oudere werknemers de scholing ook daadwerkelijk volgen. Als u scholing aan ouderen aanbiedt, is het handig als u met een aantal zaken rekening houdt. Voor oudere werknemers is een cursus ‘die misschien nog wel eens van dienst kan zijn’ minder aansprekend dan een opleiding die direct toepasbaar is. Ook is het voor de hersenfitheid van oudere werknemers belangrijk dat ze uitdagende opdrachten krijgen. Zo blijven ze scherp en langer gezond.
Om stereotypering te vermijden is het van belang dat ouderen én jongeren participeren in professionele netwerken en leren door bijvoorbeeld mentorschap. De oudere werknemer begeleidt een jongere en de jongere brengt de oudere de meest recente vakkennis bij. Op die manier benut uw organisatie de toegevoegde waarde van uw werknemers optimaal. Als u kijkt naar loopbaanambities van uw oudere werknemer, laat dan stereotiepe beelden over leeftijd achterwege, investeer in bijvoorbeeld praktijkgerichte opleidingen en moedig scholing juist aan!