Vooral hogeropgeleide leert graag naast werk

15 februari 2016 | Door redactie

Zo’n 1,6 miljoen Nederlanders volgden in 2014 een opleiding of cursus voor hun werk of privé. Nederland behoort daarmee wat betreft het volgen van opleidingen en cursussen tot de top vijf van de Europese Unie. Hoewel het om een aanzienlijk deel van de werknemers gaat, voldoet Nederland nog niet aan het streefcijfer dat de Nederlandse onderwijsraad gesteld heeft.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat in 2014 bijna 18% van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar een opleiding of cursus volgde voor werk of privé. Dit varieert van een eenmalige workshop of een cursus kunstgeschiedenis tot een volledige opleiding in het hoger onderwijs. Het gemiddelde binnen de Europese Unie in hetzelfde jaar en in dezelfde leeftijdscategorie was 11%. Nederland staat daarmee op de vijfde plek. Denemarken, Zweden, Finland en Frankrijk nemen de eerste vier posities in. De Europese Unie voldeed in 2014 met 11% nog niet aan het nog geldende streefcijfer van 12,5% voor 2010. De onderwijsraad in Nederland heeft voor Nederland het streefcijfer van 20% voor 2020 vastgesteld.

Hoger opgeleiden volgen vaker een opleiding

In 2014 volgden in Nederland relatief meer hoogopgeleiden een opleiding of cursus dan laagopgeleiden. Dit komt deels omdat de beroepen van deze groep ­– zoals medisch specialisten, advocaten, financieel specialisten en docenten – vaker te maken hebben met veranderingen in het vakgebied waarvoor bijscholing noodzakelijk of verplicht is. Werkenden volgen een opleiding of cursus dan ook voornamelijk met het doel om hun loopbaanperspectieven te verbeteren. Vooral het volgen van langdurige werkgerelateerde opleidingen lijkt zijn vruchten af te werpen. Werknemers die zo’n opleiding volgden, gaven aan vaker promotie gemaakt te hebben of een hoger salaris gekregen te hebben dan deelnemers van korte opleidingen.

Opleiding kan duurzame  inzetbaarheid vergroten

Een opleiding of cursus kan werknemers helpen in hun ontwikkeling en zo hun duurzame inzetbaarheid vergroten. Niet alleen werknemers maar ook werkgevers kunnen dus hun voordeel doen met opleiding en ontwikkeling. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een goed middel om de opleidings- en ontwikkelingsbehoeften in kaart te brengen en een persoonlijk opleidingsplan (tool) tot uitvoering te brengen in de praktijk.