Voorwaarden voor subsidie interne jobcoach

26 januari 2015 | Door redactie

Als uw organisatie subsidie wil ontvangen voor een interne jobcoach, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. UWV heeft deze voorwaarden omschreven in het Protocol Interne Jobcoach 2015, dat sinds 1 januari 2015 als wettelijke regeling geldt.

Neemt uw werkgever een werknemer aan met een langdurige ziekte of handicap of heeft hij zo’n werknemer in dienst, dan kunt u bij UWV subsidie aanvragen (doc) voor het begeleiden van deze werknemer naar of in een baan door een interne jobcoach. Het moet gaan om een werknemer van wie UWV heeft vastgesteld dat hij structureel functionele beperkingen heeft en die een loonwaarde heeft van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon. De werknemer moet een dienstverband van minstens zes maanden krijgen, waarbij hij minimaal 12 uur per week werkt.

Interne jobcoach helpt werknemer met zelfstandigheid

U kunt ervoor kiezen om een zogenoemde interne jobcoach in te huren of een werknemer van uw organisatie aan te wijzen als interne jobcoach. De werknemer krijgt van de jobcoach op de werkplek een persoonlijk inwerk- of trainingsprogramma. Dat moet ervoor zorgen dat hij uiteindelijk zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Na afloop van het programma blijft de interne jobcoach beschikbaar voor vragen en het oplossen van problemen.

Subsidie niet beschikbaar voor doelgroep van Participatiewet

Uit het Protocol Interne Jobcoach 2015 (pdf) blijkt overigens dat u geen subsidie kunt krijgen voor mensen die onder de Participatiewet vallen. Dat zijn mensen die:

  • werkzaam zijn in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), of;
  • geen uitkering hebben en werkzoekend zijn of een uitkering ontvangen die niet door UWV wordt uitgekeerd (zoals een bijstandsuitkering of een ANW-uitkering), of;
  • jonggehandicapt zijn en een zekere loonwaarde hebben.