Vragen die het functioneren van werknemers onder de loep nemen

Elke werknemer komt wel eens op een punt in zijn carrière waar hij denkt: is dit alles? Het kan zijn dat hij niet meer op zijn plek zit of alleen wat bijsturing nodig heeft om weer op het gemotiveerde pad te komen. Hier is met een aantal vragen achter te komen.

30 januari 2019 | Door redactie

Of de werknemer nu zichzelf een aantal vragen stelt of dit samen met zijn leidinggevende of coach doet, het is een effectieve manier voor de werknemer om er achter te komen of hij moet bijsturen en doelgerichter een keuze moet maken uit kansen die zich voordoen, zoals een nieuw project of het (tijdelijk) overnemen van taken. Het is ook een manier om uit te zoeken op welke punten de werknemer zich verder kan ontwikkelen.
Met de volgende vragen brengt de werknemer zijn positie in kaart:

  • Is het werk nog uitdagend genoeg?
  • Worden de eigen ervaring en kwaliteiten voldoende benut in de functie?
  • Is er nog voldoende interesse om het vak bij te houden?
  • Is er nog voldoende te leren?
  • Voelt de werknemer zich nog thuis in de organisatie?
  • Is er een groei of ontwikkeling geweest binnen de functie?
  • Is er een goede band met collega’s?
  • Is de werknemer nog succesvol?
  • Zijn er zaken die leiden tot ontevredenheid?
  • Welke maatregelen zijn nodig om competent te blijven voor de functie op de lange termijn?

Voldoende gemotiveerd

De leidinggevende kan de werknemer helpen door mee te denken over de antwoorden, maar ook door regelmatig stil te staan bij deze onderwerpen. Dit zorgt ervoor dat de werknemer bewust nadenkt over zijn huidig functioneren en zijn toekomst en voorkomt bovendien dat de werknemer vastroest of te lang iets doet waar hij ongelukkig – en  mogelijk zelfs ziek (tools) – van  wordt. De antwoorden op de bovengenoemde vragen wijzen uit of een werknemer nog voldoende gemotiveerd is voor zijn huidige functie of dat het tijd voor hem is om de volgende stap te zetten.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten