VVD wil promotie bij bedrijven mogelijk maken

20 februari 2015 | Door redactie

Als het aan de VVD ligt, kunnen academici straks ook promoveren bij bedrijven. Volgens de partij moeten de mogelijkheden om te promoveren worden verruimd, zodat Nederland als kenniseconomie kan blijven concurreren met het buitenland.

Volgens de VVD zijn er vooral op het gebied van bèta-technisch onderzoek meer promovendi nodig in ons land. Hoewel het bedrijfsleven al behoorlijk investeert in wetenschappelijk onderzoek en er door middel van het topsectorenbeleid al meer samenwerking is tussen bedrijfsleven en onderwijs, moet promoveren aantrekkelijker worden, aldus de VVD. 

Kabinet start experiment met promotiestudenten

Het kabinet start op 1 januari 2016 met een experiment om de mogelijkheden voor promotieonderzoek uit te breiden. Dat blijkt uit het Ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs (pdf) dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naast promovendi die in dienst zijn van de universiteit, buitenpromovendi en promovendi met een beurs, komen er straks 2.000 promotiestudenten. De promotiestudenten krijgen een beurs van de universiteit, maar zijn niet in dienst van de universiteit en hebben ook geen onderwijstaken. 

Akkoord met bedrijfsleven over industrial doctorate

Bedrijven hebben al de mogelijkheid om promovendi met een beurs te ondersteunen en er zijn ook al deeltijdhoogleraren, maar volledig promoveren bij bedrijven is nog niet mogelijk. Het experiment promotieonderwijs vermeldt deze mogelijkheid ook niet. Uit de Wetenschapsvisie (pdf) blijkt wel dat het kabinet een akkoord wil sluiten met het bedrijfsleven om het aantal promovendi te laten stijgen dat in het bedrijfsleven aan de slag gaat. Dat zou dan zijn in de vorm van een ‘industrial doctorate’: een onderwijstraject of deeltijddienstverband bij een toegepaste kennisinstelling. 

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten