Werkgever moet nascholing vergoeden

5 augustus 2013 | Door redactie

Is een werknemer wettelijk verplicht om nascholing te volgen, dan moet de werkgever de kosten daarvan in principe vergoeden. Dat geldt ook als de werknemer zelf een cursus regelt in plaats van gebruik te maken van een duurdere cursus die de werkgever aanbiedt. De werknemer mag in ieder geval niet de dupe worden van een onredelijk hoge terugbetalingsregeling.

Een werknemer was sinds 2002 werkzaam als chauffeur. Voor beroepschauffeurs geldt dat ze regelmatig nascholing moeten volgen om hun bewijs van vakbekwaamheid te behouden; de wettelijk verplichte ‘code 95’-aantekening op het rijbewijs. De werkgever bood zijn chauffeurs in 2010 een cursus aan waarbij ze de ‘code 95’ konden halen in combinatie met een mbo-opleiding. Die cursus kostte ongeveer € 3.500. De studieregeling van de werkgever bepaalde dat een werknemer bij ontslag de kosten van de mbo-opleiding (gedeeltelijk) zou moeten terugbetalen.

Werkgever wilde nascholing niet vergoeden

De werknemer in kwestie maakte geen gebruik van de gecombineerde cursus die de werkgever aanbod. In plaats daarvan koos hij zelf een cursus, die ongeveer € 975 kostte. De werkgever wilde de kosten daarvan niet vergoeden. Volgens de werkgever was het onwenselijk dat werknemers op eigen houtje een cursus gingen volgen en die vervolgens zouden declareren. Bovendien bepaalde de studieregeling die de werkgever in 2010 had ingevoerd dat de werknemer voor de kosten van nascholing opdraaide als hij een andere dan de aangeboden cursus koos.

Terugbetalingsplicht nascholing onredelijk hoog

De kantonrechter stelde vast dat de ‘code 95’ wettelijk verplicht was, maar de combinatiecursus van de ‘code 95’ met een mbo-opleiding niet. Dat een werknemer de aantekening alleen kon behalen onder de voorwaarden die de werkgever in de studieregeling had opgenomen, vond de kantonrechter onredelijk. Het min of meer verplichte aanbod bracht immers grote financiële risico’s met zich mee voor de werknemer. Zou hij vroegtijdig ontslag nemen, dan zou hij namelijk met een aanzienlijke terugbetalingsplicht worden geconfronteerd.
De werkgever had onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom werknemers een dure cursus zouden moeten volgen en een deel van de kosten zouden moeten terugbetalen, terwijl een goedkopere cursus ook volstond om aan de wettelijke nascholingsplicht te voldoen. De werkgever moest de cursuskosten van de werknemer daarom vergoeden.
Kantonrechter Den Helder, 11 april 2013, ECLI (verkort):
1235