Wet voor verplichte inschrijving lerarenregister

13 februari 2015 | Door redactie

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en op het bekostigd mbo worden straks verplicht zich te registreren in het lerarenregister. Nu is dat nog vrijwillig. Het ministerie van Onderwijs wil er op deze manier voor zorgen dat zij zo aan hun professionele ontwikkeling blijven werken. Dit staat in de Wet op het lerarenregister, die tot 26 februari 2015 openstaat voor internetconsultatie.

Sinds 2012 hebben leraren de mogelijkheid om in een register te laten opnemen dat ze goed opgeleid zijn en dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden met bij- en nascholing. De overheid vindt het echter belangrijk dat leraren gestructureerd aan hun professionalisering werken en wil het lerarenregister daarom per 1 januari 2017 verplicht stellen. Het register richt zich op alle leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en alle docenten in het bekostigd mbo. U moet dan controleren of alle leraren van uw onderwijsinstelling staan ingeschreven.

Er geldt straks ook een nascholingsplicht

Als de wet wordt ingevoerd, moeten leraren zich straks registreren en hebben ze een nascholingsplicht, zo blijkt uit de conceptregeling van de Wet op het lerarenregister (pdf). Nu is nascholing voor leraren vaak nog erg vrijblijvend. Als het verplichte register wordt ingevoerd, moeten leraren in een systeem een portfolio bijhouden. Daarin kunnen ze aangeven welke professionaliseringsactiviteiten ze in een bepaalde periode hebben ondernomen. U kunt tot 26 februari onder andere aangeven wat u vindt van de verplichte registratie in het lerarenregister en of de wet bijdraagt aan de versterking van de positie van leraren in de school. 

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten