Wijziging van gerichte vrijstelling voor scholing

15 september 2020 | Door redactie

Het kabinet wil de gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van scholing aanpassen. Deze fiscale vrijstelling moet per 2021 ook toepasbaar worden voor vergoedingen en verstrekkingen aan ex-werknemers.

In de Wet op de loonbelasting 1964 is een gerichte vrijstelling voor studiekosten geregeld. Werkgevers kunnen hierdoor scholing die aan bepaalde voorwaarden voldoet (infographic), onbelast laten. De werkgever is bij deze gerichte vrijstelling geen loonheffingen verschuldigd over de scholingskosten. Hij kan de vrijstelling nu doorgaans niet gebruiken voor een ex-werknemer; het gaat om vergoedingen en verstrekkingen uit tegenwoordige arbeid. Omdat het kabinet veel belang hecht aan scholing – en door de crisis scholing alleen maar belangrijker wordt – wordt er voor komend jaar geregeld dat de gerichte vrijstelling ook gaat gelden bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid.

Opleiding of studie om inkomen te verwerven

De verruiming van de gerichte vrijstelling heeft betrekking op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen te verwerven. Het gaat niet om vergoedingen en verstrekkingen voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking. Dit betekent dat ook vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers van wie afscheid is of wordt genomen, onder de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie vallen. Denk aan vergoedingen voor scholingskosten als onderdeel van een sociaal plan en scholingsbudgetten die pas na de dienstbetrekking worden opgenomen.

Bestaande gerichte vrijstelling blijft in stand

De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2021. In de toelichting op het Belastingplan wordt benadrukt dat het om een verruiming van de mogelijkheden gaat. De bestaande gerichte vrijstelling voor scholing wordt niet beperkt. De fiscus blijft op dezelfde manier beoordelen of er sprake is van een opleiding of studie die wordt gevolgd ‘met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning’. Het kabinet hoopt met de verruiming van de regeling werkgevers en werknemers te stimuleren om bij de beëindiging van een dienstverband in te zetten op het volgen van scholing.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.

Bijlagen bij dit bericht