WO-diploma kost bedrijfsleven een lieve duit

10 juni 2015 | Door redactie

De kosten die u moet maken om een medewerker zijn masterdiploma te laten halen, zijn in de afgelopen jaren flink gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het onderwijs duurder is geworden. Omdat bij een WO-opleiding de meeste jaren onderwijs komt kijken, is de stijging in kosten voor masteropleidingen het grootst.

Als een medewerker een masteropleiding volgt, komen de kosten vooral voor rekening van de overheid, maar ook uw organisatie draagt een hoop bij door de kosten voor stages en leerbanen op zich te nemen De kosten die u moet maken voor een WO-diploma, zijn sinds 2003 niet alleen gestegen vanwege de extra opleidingsjaren, maar ook doordat de overheid meer investeert in het aantrekken van goede leerkrachten voor universiteiten.

HBO-diploma ook duurder

WO-diploma’s zijn ook flink duurder geworden omdat het aantal nieuwe studenten terugloopt en de overheid € 100 miljoen euro extra heeft geïnvesteerd. Dat terwijl de kosten gelijk zijn gebleven. Ter vergelijking: de kosten per student zijn in het HBO-onderwijs niet noemenswaardig gestegen. Toch is het ook duurder geworden om een HBO-opleiding te financieren voor medewerkers.