Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen kunnen in deze lastige tijden een kostenpost vormen die de werkgever er eigenlijk niet bij kan hebben. Toch is het (om)scholen van werknemers essentieel, zeker als uw organisatie NOW aanvraagt. Gelukkig zijn er talloze manieren om de kosten te beperken. Duidelijke afspraken maken en alert zijn op beschikbare tegemoetkomingen is het devies.
 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

  Wat valt er allemaal te claimen voor scholingskosten van werknemers?

  Tijdens de coronacrisis is opleiden extra belangrijk: het kan nodig zijn om werknemers om of bij te scholen om de organisatie op een goede manier draaiende te houden. Als uw organisatie personeel moet ontslaan of NOW moet aanvragen, kan het stimuleren van (om)scholing zelfs verplicht zijn. Ook als uw organisatie er niet veel geld aan kan of wil besteden, zijn er mogelijkheden om werknemers verder te laten leren. Er zijn talloze regelingen op grond waarvan uw organisatie of de werknemer de scholingskosten geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd kan krijgen. Daarnaast kunt u er door duidelijke afspraken te maken met werknemers voor zorgen dat de kosten voor uw organisatie niet hoger uitvallen dan strikt noodzakelijk is. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje.
 • 2

  Scholingssubsidies claimen

  Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 28-07-2020

  Scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw onderneming. En als uw organisatie (noodgedwongen) gebruikmaakt van de tweede ronde NOW, bent u zelfs verplicht om het scholen van personeel te stimuleren. Maar hoe laat u werknemers verder leren zonder dat uw onderneming er (al te veel) kosten voor moet maken?


  Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 01-09-2020

  Wij willen dit schooljaar een stagiair aannemen. Op welke manier kunnen wij de stagiair belonen en waar moeten wij dan op letten? Zijn er bepaalde subsidieregelingen waar wij gebruik van kunnen maken?


 • 3

  Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

  Ook in 2021 weer SLIM-subsidie aan te vragen

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 29-01-2021

  De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM), die in 2020 werd geïntroduceerd, is ook in 2021 van kracht. De aanvraagperiodes zijn kort, dus organisaties moeten zich goed voorbereiden.


  Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie

  Tool Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 25-08-2020

  Zorg dat u klaar bent voor het volgende aanvraagtijdvak van de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM).


  Uitbreiding SLIM-subsidie en voorbereiding STAP-budget

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 15-09-2020

  De coronacrisis laat zien dat scholing en ontwikkeling belangrijk zijn voor werknemers. Daarom stelt het kabinet in 2021 extra subsidie beschikbaar voor opleidingsinitiatieven in het mkb en werkt het verder aan de invoering van een individueel STAP-budget.


 • 4

  Subsidieregeling praktijkleren

  Subsidie praktijkleren kan uw organisatie veel geld besparen

  Verdiepingsartikel Subsidieregeling praktijkleren Publicatiedatum: 27-01-2021

  Als uw onderneming een erkend leerbedrijf is, kan een leerling uit het middelbaar beroepsonderwijs bij u scholing volgen in de praktijk. Zo maakt hij kennis met het vak en leert hij de vaardigheden die in de praktijk van belang zijn. Als erkend leerbedrijf komt uw organisatie bovendien in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Dat kan een hoop geld besparen, maar u moet wel aan strikte voorwaarden voldoen.


  Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

  Tool Subsidieregeling praktijkleren Publicatiedatum: 01-09-2020

  Zorg dat uw organisatie in aanmerking blijft komen voor de subsidieregeling praktijkleren met behulp van deze checklist.


  Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

  Nieuws Subsidieregeling praktijkleren Publicatiedatum: 16-11-2018

  De voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verlenging van de subsidieregeling praktijkleren tot 2023. Daardoor kunnen werkgevers ook de komende jaren op de subsidie rekenen.


 • 5

  Gerichte vrijstelling voor scholingskosten

  Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

  Vraag & Antwoord Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 31-12-2020

  Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven?


  Beslisboom studiekosten

  Infographic Studiekosten Publicatiedatum: 26-08-2019

  Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de benodigde antwoorden op de algemene vragen wat de huidige functie, het opleidingsniveau en de leeftijd is van de werknemer en welke opleiding hij wil volgen, komt er na beantwoording van onderstaande vragen uit of de studiekosten gericht zijn vrijgesteld als u ze aanwijst als eindheffingsloon.


  Wijziging van gerichte vrijstelling voor scholing

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 15-09-2020

  Het kabinet wil de gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van scholing aanpassen. Deze fiscale vrijstelling moet per 2021 ook toepasbaar worden voor vergoedingen en verstrekkingen aan ex-werknemers.


 • 6

  Overige besparingen voor de werkgever

  Loonkostenvoordeel kan ook voor stagiairs gelden

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 27-07-2020

  Werkgevers kunnen ook voor stagiairs recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). De stagiair moet dan wel een echte of fictieve dienstbetrekking hebben. Kennis van de regels hierover is belangrijk, zodat er geen voordeel wordt misgelopen.


  Welke subsidieregelingen zijn er in het kader van NL leert door?

  Vraag & Antwoord Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 29-01-2021

  We willen gebruik maken van de regeling 'NL leert door' om de arbeidsmarktpositie van onze medewerkers te versterken. Maar waarvoor kunnen we nu precies subsidie aanvragen?


  Voorbeeld studiekostenbeding

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 12-08-2019

  Met dit kant-en-klare studiekostenbeding kunt u heldere afspraken maken over terugbetaling van kosten voor opleidingen en cursussen.


  Terugbetalingsregeling studiekosten

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 21-10-2019

  Gebruik deze maatwerkbrief om aan de vertrekkende werknemer uit te leggen hoe te terugbetaling van studiekosten zijn werk gaat.


  Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

  Vraag & Antwoord Transitievergoeding Publicatiedatum: 28-01-2021

  We hebben een werknemer moeten ontslaan in wie we eigenlijk nog maar pas hadden geïnvesteerd door zijn opleiding te betalen. Kunnen we die scholingskosten nu in mindering brengen op de transitievergoeding die we hem bij zijn vertrek moeten betalen?


 • 7

  Scholingsvoorzieningen voor de werknemer

  Scholingsmogelijkheden voor werknemers

  Infographic Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 06-01-2021

  Het stimuleren van scholing of het omscholen van werknemers kan een goede investering zijn voor uw organisatie. Wat zijn de scholingsmogelijkheden voor werknemers zelf?


  Makkelijker bij- en omscholen door levenlanglerenkrediet

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 09-06-2017

  Sinds 8 juni is het levenlanglerenkrediet aan te vragen bij DUO. Met deze lening kan een werknemer les- of collegegeld betalen voor een BOL-opleiding aan het mbo of een opleiding aan het hbo of WO.


  Wanneer mag een werknemer de scholingsaftrek toepassen?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 28-01-2021

  Een werknemer doet een opleiding waar hij bij zijn werk voor onze organisatie veel voordeel van gaat hebben. Hij betaalt de opleiding zelf, maar we hebben wel afspraken gemaakt dat hij een aantal uren per week onder werktijd mag studeren. Kan hij de studiekosten zelf aftrekken in zijn belastingaangifte?


  Voorwaarden STAP-budget

  Infographic Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 18-11-2019

  Het kabinet regelt dat werkenden en niet-werkenden subsidie kunnen aanvragen voor scholingskosten. Dit is het STAP-budget. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.


  Hoe ziet persoonlijk ontwikkelbudget er straks uit?

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 16-07-2019

  De ministeriële regeling die het zogenoemde STAP-budget introduceert, is openbaar gemaakt voor internetconsultatie. Door deze regeling kan straks (bijna) iedereen een eigen leer- en ontwikkelbudget aanvragen.