Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen kunnen in deze lastige tijden een kostenpost vormen die de werkgever er eigenlijk niet bij kan hebben. Toch is het (om)scholen van werknemers essentieel. Gelukkig zijn er talloze manieren om de kosten te beperken. Duidelijke afspraken maken en alert zijn op beschikbare tegemoetkomingen is het devies.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

  Wat valt er allemaal te claimen voor scholingskosten van werknemers?

  Het opleiden van werknemers is een onlosmakelijk onderdeel van het werkgeverschap. Als uw organisatie personeel moet ontslaan, kan het stimuleren van (om)scholing zelfs verplicht zijn.

  Ook als uw organisatie er niet veel geld aan kan of wil besteden, zijn er mogelijkheden om werknemers verder te laten leren. Er zijn talloze regelingen op grond waarvan uw organisatie of de werknemer de scholingskosten geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd kan krijgen. Daarnaast kunt u er door duidelijke afspraken te maken met werknemers voor zorgen dat de kosten voor uw organisatie niet hoger uitvallen dan strikt noodzakelijk is. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje.

 • 2

  Scholingssubsidies claimen

  € 500 miljoen extra voor opleiding via STAP-budget

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 20-09-2022

  Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren, zet het kabinet sterk in op het thema Leven Lang Ontwikkelen. Om ook groepen te bereiken die nu minder scholing volgen, maakt het kabinet € 500 miljoen extra vrij via het STAP-budget. Dat is te lezen in de Rijksbegroting SZW.


  Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 09-01-2024

  De kreet ‘een leven lang leren’ is al tijden in zwang op de arbeidsmarkt. Doorlopende scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw onderneming. Maar hoe laat u werknemers verder leren zonder dat uw onderneming er (al te veel) kosten voor moet maken? Er zijn een aantal subsidies en vergoedingsregelingen.


  Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 01-09-2020

  Wij willen dit schooljaar een stagiair aannemen. Op welke manier kunnen wij de stagiair belonen en waar moeten wij dan op letten? Zijn er bepaalde subsidieregelingen waar wij gebruik van kunnen maken?


 • 3

  Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

  Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie

  Tool Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 01-12-2023

  Zorg dat u klaar bent voor het volgende aanvraagtijdvak van de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM).


  Wijzigingen voor volgend aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 27-05-2022

  Er zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het gaat om wijzigingen voor grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie en samenwerkingsverbanden van mkb’ers.


 • 4

  Subsidieregeling praktijkleren

  Subsidie praktijkleren kan uw organisatie veel geld besparen

  Verdiepingsartikel Subsidieregeling praktijkleren Publicatiedatum: 27-01-2021

  Als uw onderneming een erkend leerbedrijf is, kan een leerling uit het middelbaar beroepsonderwijs bij u scholing volgen in de praktijk. Zo maakt hij kennis met het vak en leert hij de vaardigheden die in de praktijk van belang zijn. Als erkend leerbedrijf komt uw organisatie bovendien in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Dat kan een hoop geld besparen, maar u moet wel aan strikte voorwaarden voldoen.


  Voorwaarden voor subsidieregeling praktijkleren

  Tool Subsidieregeling praktijkleren Publicatiedatum: 12-02-2024

  Zorg dat uw organisatie in aanmerking blijft komen voor de subsidieregeling praktijkleren met behulp van deze checklist.


 • 5

  Gerichte vrijstelling voor scholingskosten

  Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

  Vraag & Antwoord Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 19-01-2024

  Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven?


  Beslisboom studiekosten

  Infographic Studiekosten Publicatiedatum: 26-08-2019

  Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de benodigde antwoorden op de algemene vragen wat de huidige functie, het opleidingsniveau en de leeftijd is van de werknemer en welke opleiding hij wil volgen, komt er na beantwoording van onderstaande vragen uit of de studiekosten gericht zijn vrijgesteld als u ze aanwijst als eindheffingsloon.


  Hoe kunnen we studiekosten bruto inhouden?

  Vraag & Antwoord Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 26-06-2023

  Onze onderneming neemt niet alle opleidingkosten van werknemers voor haar rekening. Waar het fiscaal mogelijk is, willen we de werknemer wel graag tegemoetkomen in de kosten door het uitruilen van brutoloon. Hoe werkt dat precies?


  Wijziging van gerichte vrijstelling voor scholing

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 15-09-2020

  Het kabinet wil de gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van scholing aanpassen. Deze fiscale vrijstelling moet per 2021 ook toepasbaar worden voor vergoedingen en verstrekkingen aan ex-werknemers.


 • 6

  Overige besparingen voor de werkgever

  Loonkostenvoordeel kan ook voor stagiairs gelden

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 27-07-2020

  Werkgevers kunnen ook voor stagiairs recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). De stagiair moet dan wel een echte of fictieve dienstbetrekking hebben. Kennis van de regels hierover is belangrijk, zodat er geen voordeel wordt misgelopen.


  De regels bij een studiekostenbeding

  Verdiepingsartikel Studiekosten Publicatiedatum: 12-09-2023

  Om te ontmoedigen dat werknemers snel vertrekken na het volgen van een dure opleiding op kosten van de zaak, kunt u een studiekostenbeding overeenkomen. Maar per 1 augustus 2022 zijn studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen niet meer geldig.


  Voorbeeld studiekostenbeding

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 20-06-2022

  Gebruik dit kant-en-klare studiekostenbeding om rechtsgeldige afspraken te maken over de kosten van scholing.


  Terugbetalingsregeling studiekosten

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 13-01-2023

  Gebruik deze maatwerkbrief om aan de vertrekkende werknemer uit te leggen hoe de terugbetaling van studiekosten zijn werk gaat.


  Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

  Vraag & Antwoord Transitievergoeding Publicatiedatum: 09-08-2022

  We moeten een werknemer ontslaan, terwijl we pas in hem hebben geïnvesteerd door een opleiding te betalen. Kunnen we die scholingskosten nu in mindering brengen op de transitievergoeding die we hem bij zijn vertrek moeten betalen?


 • 7

  Scholingsvoorzieningen voor de werknemer

  Scholingsmogelijkheden voor werknemers

  Infographic Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 29-06-2023

  Het stimuleren van scholing of het omscholen van werknemers kan een goede investering zijn voor uw organisatie. Wat zijn de scholingsmogelijkheden voor werknemers zelf?


  Meer dan 70.000 opleidingen verzameld op leeroverzicht.nl

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 11-10-2022

  Om het vinden van een passende opleiding, cursus of training makkelijker te maken voor werkenden en werkzoekenden, is het online platform leeroverzicht.nl gelanceerd. Op dit platform zijn ook alle financiële regelingen en subsidies voor scholing terug te vinden.


  Makkelijker bij- en omscholen door levenlanglerenkrediet

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 09-06-2017

  Sinds 8 juni is het levenlanglerenkrediet aan te vragen bij DUO. Met deze lening kan een werknemer les- of collegegeld betalen voor een BOL-opleiding aan het mbo of een opleiding aan het hbo of WO.


  Het STAP-budget

  Infographic Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 05-01-2023

  In 2022 introduceert de overheid een individueel leer- en ontwikkelbudget. Hiervoor is de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) in het leven geroepen.


  Vanaf 2022 een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget van de overheid (STAP)

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 21-09-2021

  De beroepsbevolking moet zich een leven lang ontwikkelen, zo vindt het kabinet. Hiervoor kan een leer- en ontwikkelbudget nuttig zijn. Dit budget maakt het voor werknemers makkelijker om zelf de regie over hun loopbaan te voeren. Ze kunnen met het geld bijvoorbeeld een opleiding volgen of zich laten coachen. Een deel van de werknemers heeft al een budget via de werkgever. In 2022 introduceert de overheid een aanvulling.


  Geen STAP-budget in januari 2023 vanwege misbruikaanpak

  Nieuws Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 13-12-2022

  Werknemers die in januari 2023 een aanvraag willen doen voor het STAP-budget om een opleiding of cursus te kunnen volgen, komen van een koude kermis thuis. Het kabinet heeft namelijk besloten om het eerste subsidietijdvak van 2023 te schrappen.


 • 8

  Meer informatie

  E-training Kostenvergoedingen

  E-training 7 modules

  Werknemers kunnen kosten maken om voor uw organisatie te werken. Denkt u maar eens aan de reiskosten, studiekosten of de kosten voor de aanschaf van noodzakelijke apparatuur. Uw organisatie kan deze kosten van de werknemer vergoeden. U krijgt dan te maken met de regels van de werkkostenregeling. Onder voorwaarden geldt er een gerichte vrijstelling of nihilwaardering en kunt u de kosten onbelast vergoeden. Voor de kostenvergoedingen is het erg belangrijk dat u die op de juiste manier verwerkt in uw administratie.