Heeft onze OR iets te zeggen over het scholingsplan voor werknemers?

9 februari 2021

Bij onze organisatie hebben we nog geen scholingsbeleid. We vragen ons daarom af of iedere werknemer dezelfde eerlijke kansen op scholing krijgt. Heeft onze OR iets te zeggen over het scholingsplan voor werknemers, zoals de verdeling van het budget of het honoreren van scholing?

Uw bestuurder is wettelijk verplicht (artikel 7:611a BW) om de werknemer opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie, of om scholing aan te bieden voor andere functies als de huidige functie komt te vervallen.

Uw bestuurder doet er verstandig aan om hiervoor beleid op te stellen, en daarbij heeft uw OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1f WOR).

Aandachtspunten

Krijgt u van uw bestuurder een instemmingsverzoek voor een scholingsplan, houd dan in ieder geval rekening met de volgende aandachtspunten:

  • naleving van cao-bepalingen voor scholing, zoals tijd of vergoeding;
  • eerlijke verdeling van het budget over werknemers;
  • wettelijk verplichte (bij)scholingen, bijvoorbeeld voor de BIG-registratie.
  • Sommige cao’s verplichten de werkgever om een bepaald percentage van de loonsom voor scholing in te zetten of om werknemers een jaarlijks scholingsbudget te verstrekken. Ook deze collectieve afspraken moeten dan in het scholingsplan zijn vastgelegd.

Scholingsbehoefte

Bij een goed scholingsplan hebben alle werknemers de optie om (verplichte) cursussen te volgen die voor hun werk nodig zijn. In de praktijk blijkt het budget echter lang niet altijd toereikend voor de scholingsbehoefte van alle werknemers.

Informeer eens bij uw achterban of uw bestuurder de scholingsaanvragen honoreert en neem dit mee bij het instemmingsverzoek. Is het scholingsbeleid nog niet helemaal op orde, geef dan concreet aan wat uw bestuurder daarin moet aanpassen om wél te kunnen instemmen.