Wat zijn gebruikelijke manieren om scholing voor werknemers te bekostigen?

8 september 2021

Wij willen graag geld vrijmaken voor scholing voor onze werknemers. Wat zijn gebruikelijke manieren om scholing voor werknemers te bekostigen?

Wat de gebruikelijke manier is van het bekostigen van scholing, hangt onder meer af van de omvang van een organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij.

Daaruit blijkt dat vooral grotere organisaties vaste budgetten toewijzen. 81% van de organisaties met meer dan 250 werknemers maakt hier gebruik van. Bij organisaties met minder dan 50 werknemers gaat het om 60%. De hoogte van een budget dat een organisatie gebruikt, hangt ook af van de omvang.

Organisaties met minder dan 50 werknemers hebben een gemiddeld budget tussen de € 10.000 en € 25.000. Bij werkgevers met meer dan 50 maar minder dan 250 werknemers ligt het tussen de € 50.000 en € 100.000. En organisaties met meer dan 250 werknemers maken zelfs tussen de € 100.000 en € 1 miljoen vrij.

Individueel budget

U kunt ook kiezen voor een individueel budget, waarbij elke werknemer zijn eigen budget heeft. Daarbij varieert het bedrag per organisatie van minder dan € 500 (12%) tot € 5.000 of meer (7%). Zo’n budget bedraagt gemiddeld tussen de € 750 en € 1.000. Het zal u waarschijnlijk niet verrassen dat de grotere organisaties een iets hoger budget hebben dan de kleinere.

Gebruikmaken van scholingssubsidies

Het inzetten van het brutoloon voor scholing is minder gebruikelijk. Dat gebeurt slechts bij 20% van de gevraagde werkgevers. Daarbij gaat het vooral om de grotere organisaties.

U kunt ook gebruikmaken van scholingssubsidies, al zegt 60% dit niet te doen of men weet niet of er gebruik van gemaakt wordt. De subsidies die wel worden gebruikt zijn de subsidie praktijkleren (28%), het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds of branchespecifieke tegemoetkomingen (22%) en de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM; 7%).