Welke aandachtspunten zijn er bij het ontwikkelen van jonge werknemers?

26 juli 2019

Ons personeelsbestand is nogal ‘op leeftijd’, maar nu komen er enkele veertigminners in dienst. Waarmee moeten wij rekening houden bij de ontwikkeling van deze ‘jonge honden’?

Zijn de nieuwe medewerkers twintigers, dan zijn ze nieuw op de arbeidsmarkt. Ze zijn vooral geïnteresseerd in het ontdekken van wat bij hen past en zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun beroepsidentiteit. Voor hen is het belangrijk om de spelregels van de functie en uw organisatie te leren kennen. Ze hebben vaak actuele, frisse kennis en zijn goed in staat om nieuwe kennis op te doen. Hun flexibiliteit is groot. De zogeheten ‘quarterlife crises’ maken twintigers echter kwetsbaar voor een verstoorde balans. Keuzestress en te veel hooi op de vork nemen, zijn veelal de boosdoeners. Die keuzes gaan overigens over meer dan werk. Ze gaan ook over ‘hoe en wanneer te settelen’ in het privéleven. De onzekere arbeidsrelaties van veel twintigers kunnen extra stressfactoren zijn.

Cognitieve ontwikkeling

Dertigers hebben meestal hun eigen plek gevonden in hun werk en groeien uit tot vakvolwassen specialisten of managers. Omdat ze zich in de spitsuurfase van hun leven bevinden, worden ze flink uitgedaagd om een balans te vinden tussen werk en privé. Het accent ligt echter vaak op cognitieve en minder op persoonlijke ontwikkeling, waardoor ze problemen kunnen ondervinden in het samenwerken of leidinggeven. Dit is een puntje van aandacht bij het (door)leren dus.

Leven lang leren

Bij veertigers zijn denken, voelen en handelen meer geïntegreerd, waardoor ze beter grotere verbanden zien en proactief zijn. Deze brede competenties zijn voor een veertiger dan ook gemakkelijker te bereiken dan voor jongere collega’s. Het risico is echter dat ze ‘te’ gesetteld raken, wat een obstakel is om te blijven leren. Hier geldt: ‘use it or lose it’, want wie niet meer leert, krijgt de rekening gepresenteerd in latere leeftijdsfasen. Een leven lang leren moet het uitgangspunt zijn.