Welke subsidieregelingen zijn er in het kader van NL leert door?

29 januari 2021

We willen gebruik maken van de regeling 'NL leert door' om de arbeidsmarktpositie van onze medewerkers te versterken. Maar waarvoor kunnen we nu precies subsidie aanvragen?

Het programma NL Leert Door is bedoeld voor een brede groep, namelijk werknemers, flexwerkers, zzp’ers, ondernemers en mensen die nu geen werk hebben.

Voor dat doel zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen. Dit zijn:

  • de tijdelijke subsidieregeling NL voor opleiders (NLLD - S) en
  • de tijdelijke subsidieregeling NL voor loopbaanadviseurs (NLLD - OA).

Tijdelijke subsidieregeling NL voor opleiders

Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de deelnemers.

Via de regeling kunnen kosteloos online scholingstrajecten aangeboden worden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid.

Dus: alleen opleiders, opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling NL voor loopbaanadviseurs

Werkenden (waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers) én niet werkenden kunnen zich - met behulp van een loopbaanadviseur - aanmelden voor een ontwikkeladviestraject.

Door dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie en kunnen ze een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie.

Per afgerond ontwikkeladviestraject kan door een loopbaanadviseur subsidie worden aangevraagd. 

Aanvraagtijdvakken

Het eerste en tweede aanvraagtijdvak voor de 'Tijdelijke subsidieregeling NL voor opleiders' is inmiddels gesloten. Het is de vraag of er nog wel een derde tijdvak komt: het subsidiepotje was erg snel leeg.

Het aanvragen van begeleiding via de 'Tijdelijke subsidieregeling NL voor loopbaanadviseurs' kon tot 31 december 2020

Na het afronden van het ontwikkeladviestraject vraagt de loopbaanadviseur de subsidie aan bij SZW. Dit kan vanaf 1 oktober 2020 (9.00 uur) tot 1 maart 2021 (17.00 uur)

Rol van de werkgever

Werkgevers die gebruikmaken van de NOW 2.0 of 3.0 hebben een inspanningsplicht hun werknemers te stimuleren aan scholing te doen of een ontwikkeladvies te vragen. Het kabinet ondersteunt werkgevers en werknemers hierbij met de regeling ‘NL leert door’.Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.