Bescherm vakantiekrachten tegen pestgedrag

13 augustus 2015 | Door redactie

Het kan geen kwaad om uw vakantiekrachten en stagiairs extra goed in de gaten te houden. Vakantiekrachten, stagiairs en tijdelijke of weekendkrachten krijgen op hun werk vaak te maken met pestgedrag, seksuele intimidatie, nare grappen of ze krijgen alleen maar rotklusjes toebedeeld. Zorg er dus voor dat ook deze arbeidskrachten de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden.

Uit ervaringen van Zorg van de Zaak (een netwerk van organisaties op het gebied van werk, inzetbaarheid en gezondheid) blijkt dat er veel zaken zijn waarbij vakantiekrachten en andere tijdelijke arbeidskrachten te maken hebben met pestgedrag en agressie: ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Onderzoek van TNO laat zien dat 7,8% van de werknemers wordt gepest; dat geldt dus ook voor de ruim één miljoen vakantiekrachten die elk jaar aan de slag gaan. Pesten in de organisatie leidt onder andere tot hoger verzuim, lagere productiviteit en het kan ook zorgen voor een slechte reputatie van de organisatie.

Bestrijd pesten met vertrouwenspersoon en exitgesprekken

Soms durven vakantiekrachten geen actie te ondernemen, omdat ze bang zijn om hun tijdelijke baan kwijt te raken. Om pesten aan te pakken, moeten werknemers in ieder geval wel weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp. Het is dus belangrijk dat zij de vertrouwenspersoon van de organisatie weten te vinden, of dat u die aanstelt als die er nog niet is.
Ook kunt u exitgesprekken houden, zodat eventuele problemen in ieder geval bij het vertrek van een arbeidskracht aan het licht komen. Zo kunt u dan in ieder geval maatregelen treffen voor de toekomst. In het nieuwsartikel ‘Landelijke strijd tegen pesten gestart’ heeft u al kunnen lezen over de landelijke campagne om pesten op het werk tegen te gaan.