Geldt er een termijn voor het intrekken van een opdracht voor een oproepkracht?

22 juli 2019

Ik heb een oproepkracht opgeroepen, maar zijn inzet blijkt toch niet nodig. Moet ik dit binnen een bepaalde tijd laten weten om kosten te voorkomen?

Momenteel is er wettelijk niets geregeld over een minimumtermijn waarbinnen u als werkgever aan de oproepkracht moet laten weten of de ingeroosterde dienst doorgaat. Wel bevatten cao’s soms voorschriften hierover. Als er geen cao met relevante bepalingen van toepassing is, zou u in theorie dus tegen de zojuist gearriveerde oproepkracht kunnen zeggen dat het werk komt te vervallen, zonder daarmee enig loon verschuldigd te zijn. Maar dat verdient niet de schoonheidsprijs. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat daarom een termijn van vier dagen gelden voor het afzeggen van de ingeroosterde oproepkracht. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

Loondoorbetalingsplicht

Nu geldt overigens al wel dat in het geval een oproepkracht langer dan zes maanden in dienst is, er altijd een loondoorbetalingsplicht bestaat. Deze periode van zes maanden kan onder omstandigheden in een cao zijn verlengd. Als de oproepkracht is ingeroosterd en het werk daarna toch komt te vervallen, moet u de ingeroosterde uren uitbetalen, ook als er niet gewerkt wordt.