Oproepkracht zegt bevestigde oproep af: en nu?

7 september 2021

Soms laten onze oproepkrachten vlak van tevoren weten dat ze toch niet komen werken. Dat levert problemen met de bezetting op. Wat zijn de rechten en plichten van zowel de werkgever als de oproepkracht als de oproepkracht een eerder door hem bevestigde oproep afzegt en geen goede reden heeft?

U moet als werkgever de oproepkracht er vooraf van op de hoogte stellen wanneer er werk voor hem is. Deze oproep moet u ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail (tool) doen, ervan uitgaande dat er geen afwijkende cao-afspraken gelden. Heeft u dit gedaan, dan is de werknemer in principe verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Het is dus belangrijk dat u controleert of u de werknemer juist heeft opgeroepen.

Loon

Als de werknemer, ondanks zijn eerdere bevestiging, zonder goede reden niet komt werken, hoeft u hem in principe geen loon te betalen voor de niet gewerkte uren.

Houd er wel rekening mee dat de werknemer in de tussentijd ziek kan worden of in quarantaine moet. In dat geval bent u mogelijk wel verplicht om hem door te betalen.

Het is van belang om de reden voor afzegging niet alleen te controleren, maar ook schriftelijk te bevestigen. Vanuit praktisch oogpunt is het aan te bevelen om in gesprek te gaan met de werknemer om de oorzaak te achterhalen. Leg ook dit weer vast in het kader van dossieropbouw.

Werkweigering

Blijft de werknemer zonder goede reden weg en zegt hij niet af, dan kunt u dit zien als werkweigering. U kunt de werknemer hiervoor een officiële waarschuwing geven. Als dit vaker gebeurt, kan het reden zijn voor ontslag. Daarbij speelt de aard van de arbeidsovereenkomst (tool) uiteraard mee.

Als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is, kunt u ervoor kiezen deze niet te verlengen. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zult u het formele ontslagtraject met de redelijke ontslaggronden moeten volgen.

In de praktijk blijkt dat vaak een vaststellingsovereenkomst (tool) wordt gesloten. Ontslag op staande voet is niet snel aan de orde bij werkweigering. Dat kan wel spelen als het structureel is en grote problemen veroorzaakt op de werkvloer.