Wat is het verschil tussen een nulurencontract en een oproepcontract?

1 juli 2021

Binnen onze organsatie willen we een medewerker aannemen die alleen komt werken als we hem daarvoor oproepen. Moeten we hem een nulurencontract aanbieden of een oproepovereenkomst?

Een oproepkracht is een werknemer die komt werken als de werkgever hem oproept. U kunt met een oproepkracht verschillende soorten overeenkomsten sluiten. Het nulurencontract is er daar slechts één van. 

Oproepovereenkomsten

Er zijn twee soorten oproepovereenkomsten:

  1. Nulurencontract (tool): u spreekt met de werknemer af dat hij alleen komt werken als u hem oproept.
  2. Min-maxcontract (tool):  u spreekt met de werknemer een minimaal én een maximaal aantal uren af. U bent verplicht hem voor het minimale aantal uren op te roepen. Doet u dit niet, dan bent u toch loon verschuldigd over het minimaal afgesproken aantal uren.

 

Voorovereenkomst

Er is nog een derde afspraak die u kunt maken: de voorovereenkomst (tool). Dit houdt in dat u met de werknemer afspreekt dat de oproepovereenkomst (zoals genoemd onder het kopje 'Oproepovereenkomsten') pas ingaat op het moment dat de werknemer de eerste keer een oproep voor werk aanvaardt. De voorwaarden waarop de oproepovereenkomst dan wordt aangegaan, staan in de voorovereenkomst.

De werknemer is niet verplicht uw oproep te aanvaarden. Komt de werknemer niet werken? Dan ontstaat er geen oproepovereenkomst. Met andere woorden: een voorovereenkomst wordt pas een oproepovereenkomst als de werknemer minimaal één keer aan een oproep gehoor geeft.