Oproepkrachten

Oproepkrachten zijn bedoeld om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. Werkgevers kunnen deze werknemers voor een flexibel aantal uren oproepen. Er zijn verschillende oproepovereenkomsten, zoals de voorovereenkomst, overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract) en het min/max-contract. Die laatste twee contractvormen gelden als een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup-overeenkomst).

Uitgelicht

Drie soorten contracten voor oproepkracht

Een werkgever kan voor oproepwerk verschillende contractvormen overeenkomen: de voorovereenkomst, het nulurencontract of het min-maxcontract....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 28-01-2020

Voorovereenkomst oproepkrachten

Oproepkrachten zijn flexibele arbeidskrachten, die kunnen worden opgeroepen als een werkgever werk voor ze heeft. Er zijn 3 soorten...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

Geldt een termijn voor het intrekken van een opdracht...

Ik heb een oproepkracht opgeroepen, maar zijn inzet blijkt toch niet nodig. Moet ik dit binnen een bepaalde tijd laten weten om kosten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een uitwisselbare functie en een passende functie?
Als een organisatie werknemers moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen, dan zal de werkgever eerst alle arbeidsovereenkomsten moeten beëindigen van werknemers die werkzaam zijn op een uitwisselbare functie waar arbeidsplaatsen vervallen en die: geen vast contract hebben of... Lees het hele antwoord