Opzegtermijn

Als een werknemer bij zijn werkgever wil of moet vertrekken, geldt hiervoor een opzegtermijn. De werknemer met een vast contract heeft volgens de wet een opzegtermijn van een maand, tenzij in de cao of arbeidsovereenkomst iets anders is afgesproken. De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen, hangt meestal af van de lengte van het dienstverband.

Uitgelicht

Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, opzeggen zonder dat de werkgever...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Mag de opzegtermijn voor de werknemer worden aangepast?

Wat zijn de voorwaarden voor het verlengen of verkorten van de opzegtermijn voor de werknemer?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 29-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De beëindigingsovereenkomst: in goed overleg een contract stopzetten

Arbeidsovereenkomst 5 minuten | 01-09-2020

Als u de arbeidsovereenkomst van een werknemer wilt beëindigen, kunt u onder bepaalde voorwaarden naar de rechter voor een ontbinding daarva...

Wettelijke opzegtermijnen

Opzegtermijn 5 minuten | 08-04-2020

De wettelijke opzegtermijnen zijn van toepassing als u in uw organisatie een arbeidscontract wil opzeggen en in de arbeidsovereenkomst of de...

Hoe komt u netjes van een langlopende overeenkomst af?

Ondernemingsrecht 5 minuten | 12-03-2019

Het principe is simpel: overeenkomsten met een einddatum kunt u niet opzeggen vóór de einddatum. En contracten zónder einddatum kunt u elk m...

Vraag en antwoord

Wat staat er in een contract om de administratie uit te besteden?
Afhankelijk van de vorm van het uitbesteden (personeels-, salaris- of financiële of de totale administratie?) is het belangrijk eerst goede selectiecriteria te hanteren. Pas dan komt u bij een juiste uitbestedingspartij. Die partij moet in elk geval aansluiten bij de door u geformuleerde... Lees het hele antwoord