Hervorming ontslagrecht aan de kaak gesteld

28 juni 2012 | Door redactie

De stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) doet een beroep op de politiek om af te zien van de beoogde hervorming van het ontslagrecht. In het Lenteakkoord is namelijk een flinke versoepeling van de ontslagbescherming aangekondigd. De stichting merkt op dat de overheid voor deze hervorming lijkt uit te gaan van een verband tussen een versoepelde ontslagbescherming en een lage werkloosheid, maar is het daarmee niet eens.

De stichting MNO liet in een brief (pdf) aan alle fracties in de Tweede Kamer weten dat zij het niet eens is met het uitgangspunt dat een versoepeling van het ontslagrecht moet leiden tot een lagere werkloosheid. De stichting neemt onder meer Amerika als voorbeeld. Daar ‘genieten’ werknemers een uitzonderlijk soepele ontslagbescherming, maar is de werkloosheid hoog. In Duitsland – een stuk dichter bij huis – geldt echter weer een sterkere ontslagbescherming, maar is de werkloosheid lager dan in Nederland.

Hervorming leidt tot oppervlakkige arbeidsrelatie

De stichting is bang dat de versoepeling van het ontslagrecht leidt tot oppervlakkige arbeidsrelaties. Het gevaar bestaat dan dat de productiviteit en motivatie van werknemers daalt en dat zij niet meer durven investeren in bedrijfsspecifieke opleidingen, maar zich juist breed inzetbaar maken om hun kansen te spreiden. De stichting pleit daarom voor het zoeken naar alternatieve oplossingen in overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties of door de onderlinge dialoog over flexibilisering tussen werknemers en werkgevers te stimuleren.

Versoepeling van ontslagbescherming

In het bericht ‘Aanpassing ontslagrecht komt dichterbij’ kon u al lezen op welke punten de ontslagprocedure wordt versoepeld. Zo mag uw bestuurder een werknemer straks ontslaan zonder toestemming van UWV WERKbedrijf of ontbinding via de kantonrechter.