Meer zekerheid voor tijdelijke werknemers?

9 augustus 2012 | Door redactie

Mogelijk krijgen tijdelijke arbeidskrachten straks meer rechten, zoals eerder een vast contract en sneller recht op loondoorbetaling. PvdA en SP hebben deze en enkele andere maatregelen die de rechtszekerheid van flexkrachten beter moet beschermen, verwerkt in een voorontwerp van een wetsvoorstel.

De PvdA en SP willen de positie van tijdelijke arbeidskrachten op de arbeidsmarkt versterken. In hun initiatiefwetsvoorstel ‘Zekerheid voor flex’ (pdf) hebben ze tien maatregelen opgenomen die tijdelijke werknemers meer zekerheid moeten geven.

Na twee tijdelijke contracten een vast contract

In het voorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  • Tijdelijke werknemers krijgen na twee jaar of na twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten een vast contract.
  • Tijdelijke arbeidskrachten krijgen een vergoeding als hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan een maandsalaris per gewerkt jaar en de werknemer kan dit gebruiken voor scholing of om de periode naar nieuw werk te overbruggen. Deze maatregel staat ook in de hervormingsplannen voor het ontslagrecht, waarover u in het bericht ‘Meer bekend over hervorming ontslagrecht’ al kon lezen.
  • Heeft u veel vaste werknemers in dienst, dan betaalt u een lagere WW-premie dan werkgevers die veel gebruikmaken van tijdelijke krachten.
  • Een proeftijd is niet langer toegestaan bij een arbeidsovereenkomst van minder dan zes maanden.
  • U moet werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten ruim van tevoren vertellen of u hun contract verlengt of niet. Zo kunnen zij – als dit nodig is – op tijd op zoek naar een nieuwe baan.
  • De nadelen van payrolling voor de rechtspositie van deze werknemers verdwijnen. Een werknemer heeft nog maar één werkgever: de onderneming waar hij heeft gesolliciteerd en waar hij elke dag werkt. Hierdoor weet de werknemer wie hij kan aanspreken op het naleven van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft deze werknemer dan recht op dezelfde ontslagbescherming als de werknemers in vaste dienst.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
  • Een uitzendbeding – waardoor u uitzendkrachten per direct op straat kunt zetten – is op dit moment 26 weken geldig. In de cao kan deze periode echter worden verlengd. Deze verlenging wordt beperkt naar maximaal 18 maanden.
  • Uitzendkrachten krijgen eerder recht op loondoorbetaling als er geen werk is.
  • U moet elk contract schriftelijk afsluiten zodat alle gemaakte afspraken terug te vinden zijn.