Ontslagvergunning moet binnen zijn vóór ziekte

17 februari 2011 | Door redactie

Het opzegverbod bij ziekte geldt niet als UWV WERKbedrijf voor een werknemer al een ontslagvergunning heeft afgegeven. Een werknemer die zich ziek meldt, maar die uw onderneming al met toestemming van UWV mag ontslaan kan hier dus geen beroep op doen. Hij zal dan aanspraak moeten maken op een Ziektewetuitkering.

Een zieke werknemer is door de wet beschermd tegen ontslag. UWV WERKbedrijf zal in principe bij ziekte geen ontslagvergunning afgeven. Maar als de ziekmelding na het verlenen van de ontslagvergunning plaatsvindt, geldt het opzegverbod niet. Dat bleek onlangs ook weer uit een rechtszaak bij de kantonrechter in Haarlem. In deze zaak trad echter een complicatie op: de eerste ontslagaanvraag was niet volledig en daarom moest de werkgever een tweede ontslagaanvraag indienen. Tussen de twee aanvragen door had de werknemer echter een bedrijfsongeval gehad en moest hij zich ziek melden. Hij deed vervolgens een beroep op het opzegverbod bij ziekte en vorderde doorbetaling van zijn loon.

Opzegverbod niet van toepassing

De kantonrechter wees deze vordering af. Hij redeneerde dat de tweede ontslagaanvraag inhoudelijk gezien kon worden als een voortzetting van de eerste aanvraag. De eerste aanvraag had UWV WERKbedrijf ontvangen nog vóór dat de werknemer het ongeval kreeg. Daarmee was het opzegverbod bij ziekte in deze zaak niet van toepassing.
Kantonrechter Haarlem, 9 september 2010, LJN: BN6904