Opzegverbod bij ziekte onder de WWZ

5 maart 2015 | Door redactie

Moet uw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen inkrimpen, dan is het per 1 juli 2015 niet meer mogelijk om afscheid te nemen van zieke werknemers. Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) loopt ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen namelijk altijd via UWV, maar daar blijft het opzegverbod bij ziekte van toepassing.

Onder de WWZ is er net als nu sprake van een opzegverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. Om dit opzegverbod te omzeilen, kan een werkgever na 1 juli 2015 nog steeds naar de kantonrechter stappen als hij de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer wil laten ontbinden. De rechter kan zijn verzoek toekennen als het ontslag geen verband houdt met de ziekte. Na de invoering van de nieuwe ontslagregels moet er dan echter wel sprake zijn van disfunctioneren of andere persoonlijke redenen. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen kunt u niet meer bij de kantonrechter terecht.

Verplicht naar UWV maar dan geldt het opzegverbod

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is de werkgever onder de WWZ namelijk verplicht om naar UWV te gaan en hier is het opzegverbod tijdens ziekte altijd van toepassing. Dit betekent dat de werkgever bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen een zieke werknemer straks niet meer kan ontslaan. 

Nu nog ontbinding door kantonrechter mogelijk

Het opzegverbod tijdens ziekte betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de eerste twee jaar van zijn ziekte niet mag opzeggen. Nu kan hij de arbeidsovereenkomst soms wel laten ontbinden door de kantonrechter. Het ontbindingsverzoek mag dan geen verband houden met de ziekte van de werknemer (denk aan ontslag wegens disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen). Na 1 juli 2015 vervallen bedrijfseconomische redenen dus als mogelijke ontslagreden bij de kantonrechter.