Rechter gebruikt hoelangwerkloos.nl vaker

2 oktober 2013 | Door redactie

Rechters maken steeds meer gebruik van de website van ‘Hoe lang werkloos?’. Via deze site kunnen rechters de hoogte berekenen van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. De rekentool werd begin van dit jaar gelanceerd om rechters een middel te geven voor het begroten van de schadevergoeding.

Vindt de rechter dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag, dan heeft de ontslagen werknemer recht op een schadevergoeding. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding houdt de rechter rekening met de verwachte duur van de werkloosheid. Zoals u al kon lezen in het bericht ‘Verwachte werkloosheid bepaalt vergoeding’ kunnen rechters sinds begin dit jaar daarvoor de rekentool op www.hoelangwerkloos.nl gebruiken. Op de website staan verschillende zaken beschreven waarin de rekenwijze werd gehanteerd.

Schadevergoeding afhankelijk van provincie

Via de berekening wordt een inschatting gemaakt van de verwachte werkloosheidsduur in dagen en de kans op uitstroom uit de WW naar een baan. Daarbij wordt er rekening gehouden met de duur van het laatste dienstverband, de geboortedatum van de ontslagen werknemer en de provincie waarin hij woont. Ook spelen de sector, het beroepsniveau en de beroepsrichting van de laatste baan een rol.

Rechter kijkt naar gevolgen ontslag voor werknemer

Is een werknemer ontslagen, dan kan hij naar de rechter stappen als hij vindt dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is. Hij vindt dan dat de gevolgen van het ontslag onredelijk zijn. Via deze weg kan een werknemer de rechter vragen om alsnog een ontslagvergoeding vast te stellen (UWV kan immers geen ontslagvergoeding toekennen). De rechter beoordeelt in dat geval of het ontslag kennelijk onredelijk is. Hij houdt daar rekening met verschillende factoren, zoals de verwijtbaarheid van de werkgever en de werknemer en de gevolgen van de opzegging voor de werknemer.