Regelmatig ziek zijn is geen reden voor ontslag

18 oktober 2013 | Door redactie

Voor zieke werknemers geldt ontslagbescherming in de vorm van een opzegverbod. Uit een recente rechtszaak blijkt dat de bestuurder ook een werknemer die zich zeer regelmatig ziek meldt niet zomaar mag ontslaan. Hij moet dan proberen om het ziekteverzuim binnen de organisatie op te vangen.

Een werkgever was naar de kantonrechter in Arnhem gestapt met het verzoek om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. De betreffende werknemer had zich namelijk erg vaak ziek gemeld. Zijn ziekteverzuimpercentage was 36% in 2011, 40% in 2012 en 26% in 2013. Elke keer had de werknemer weer een andere reden om zich ziek te melden. Hij had bijvoorbeeld last van zijn rug of ogen, maar hij had ook een maagverkleining ondergaan en zijn blinde darm was verwijderd.

Alles doen om het ziekteverzuim aan te pakken

De rechter was van mening dat de werkgever en de werknemer er alles aan hadden gedaan om het ziekteverzuim aan te pakken, maar helaas zonder succes. Het ziekteverzuim bleef daarmee in de risicosfeer van de werkgever vallen. Alleen als het frequente ziekteverzuim grote gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden.

Ernstige financiële problemen kunnen tot ontbinding leiden

De werkgever had echter meerdere oproep- en uitzendkrachten beschikbaar om het werk van de zieke werknemer op te vangen. Daarnaast konden werknemers op een andere afdeling ook werkzaamheden overnemen. De werkgever kreeg dus wel te maken met enige financiële en organisatorische problemen, maar de rechter oordeelde dat deze niet ernstig genoeg waren om daarvoor de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden.
Kantonrechter Arnhem, 9 september 2013, ECLI (verkort): 3060