Verslapende werknemer niet zomaar ontslaan

9 maart 2012 | Door redactie

Een werknemer die een slaapstoornis heeft en hierdoor regelmatig te laat komt op het werk, mag u niet zomaar ontslaan. Een slaapstoornis is namelijk een ziekte en tijdens ziekte van een werknemer geldt een opzegverbod. Natuurlijk moet er uit medische verslagen dan wel blijken dat de werknemer echt lijdt aan deze ziekte. Dit blijkt uit een rechtszaak bij de rechtbank in Almelo.

In de rechtszaak versliep een werknemer zich regelmatig. Ook meldde hij zich vaak te laat ziek, terwijl in het verzuimreglement stond dat hij zich uiterlijk om 9.00 uur ’s ochtends moest ziekmelden. De werknemer meldde zich echter meestal pas later op de dag ziek. Toen een neuroloog een slaapstoornis constateerde, werd een re-integratietraject gestart, maar de werknemer hield zich niet aan het plan van aanpak. De werkgever besloot een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen. Ook na meerdere pogingen om de man het plan van aanpak te laten volgen en na diverse waarschuwingen, bleef het misgaan. De spanningen over de afwezigheid van de werknemer liepen zo hoog op dat de werkgever een verzoek indiende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Dringende redenen voor ontslag

Volgens de werkgever waren er – ondanks het opzegverbod bij ziekte – dringende redenen om de werknemer te ontslaan. De werknemer hield zich namelijk ondanks duidelijke regels en vele waarschuwingen niet aan het verzuimprotocol en de afspraken in het re-integratietraject. Het te laat afmelden bij ziekte of verslapen was volgens de werkgever niet het gevolg van een slaapstoornis maar van wangedrag.

Opzegverbond tijdens ziekte van toepassing

De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek toch af. Het stond vast dat de werknemer een ernstige slaapstoornis had en dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar de oorzaken en behandeling van de stoornis. Bovendien bleek uit medische verslagen dat de werknemer niet volledig arbeidsgeschikt was tijdens het indienen van het ontbindingsverzoek vanwege de slaapstoornis en paniekaanvallen. Het opzegverbod tijdens ziekte was dus gewoon van toepassing.
Rechtbank Almelo, 7 februari 2012, LJN: BV3661