Werknemer moet zijn verhaal kunnen doen

1 november 2013 | Door redactie

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan, dan moet u hem wel in de gelegenheid stellen om te reageren op uw verwijten. Doet u dit niet, dan oordeelt een rechter later misschien dat de dringende reden voor het ontslag niet is komen vast te staan. Dit was onlangs het geval bij het gerechtshof in ’s Hertogenbosch.

In de zaak ging het om een servicemonteur die sinds 2004 in dienst was bij zijn werkgever. In 2011 stelde de werkgever dat de productiviteit van de werknemer een stuk lager was dan van de andere monteurs. Dit kwam volgens de werkgever vooral doordat de werknemer erg lang onderweg was als hij tussen de verschillende werklocaties reisde. De werknemer – overrompeld door de confrontatie – wist niet zo snel een gedetailleerde verklaring te geven voor de lange reistijd. Vervolgens ontsloeg de werkgever de werknemer op staande voet, maar de werknemer vocht het ontslag aan.

Dringende reden is niet vast komen te staan

Toen de zaak eenmaal voorlag bij het gerechtshof in ’s Hertogenbosch, oordeelde het hof dat het ontslag op staande voet onterecht was. Volgens het gerechtshof was niet vast komen te staan dat er sprake was van een dringende reden. Dat de werknemer geen verklaring had kunnen geven voor zijn lage productiviteit mocht niet worden gezien als het erkennen van dat verwijt.
Een werknemer in de gelegenheid te stellen om te reageren op een dringende reden is geen voorwaarde voor een ontslag op staande voet. Echter, door de werknemer deze kans niet te geven, loopt u het risico dat de gemaakte verwijten (de dringende reden) niet of onvoldoende worden vastgesteld. Zonder dringende reden was het ontslag op staande voet onterecht.

Hoor en wederhoor toepassen

U doet er als werkgever verstandig aan om een werknemer de kans te geven om te reageren op een dringende reden. Dit wordt hoor en wederhoor genoemd. Ook moet u zelf voldoende onderzoek hebben gedaan. Hierdoor kunnen de feiten en daarmee een dringende reden worden onderbouwd. Tijd nemen voor hoor en wederhoor staat niet in de weg aan de eis van het onverwijld geven van een ontslag op staande voet. Let er daarbij wel op dat het onderzoek zo snel mogelijk gebeurt.
Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 8 oktober 2013, ECLI: 4548

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over het ontslag op staande voet, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!