Zzp’er aannemen na bedrijfseconomisch ontslag

29 november 2013 | Door redactie

De wederindiensttredingsvoorwaarde die UWV aan een ontslagvergunning kan verbinden, treedt niet in als een zzp’er of stagiair het oude werk oppakt. Zij worden in dit verband namelijk niet gezien als werknemer. De kantonrechter in Leeuwarden bevestigde deze regel onlangs.

De wederindiensttredingsvoorwaarde houdt in dat een werkgever niet binnen 26 weken na het ontslag iemand anders aanneemt om het hetzelfde werk te doen. De ontslagen werknemer moet eerst de kans krijgen om het werk te hervatten. De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt alleen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.
Door het intreden van de voorwaarde vervalt de verleende toestemming voor het ontslag. Roept een werknemer vervolgens de vernietigbaarheid in van het ontslag, dan is de arbeidsovereenkomst gewoon blijven bestaan en bent u loon verschuldigd tot het moment dat de overeenkomst rechtsgeldig eindigt.

Collega’s bleven gewoon doorwerken

In de zaak vroeg een werkgever een ontslagvergunning aan voor een werkneemster vanwege bedrijfseconomische redenen. UWV verleende deze vergunning, maar verbond daaraan wel de wederindiensttredingsvoorwaarde. De werkneemster vocht haar ontslag aan door te stellen dat deze voorwaarde was ingetreden. Na het ontslag bleven twee oud-collega’s namelijk de oude werkzaamheden verrichten, terwijl deze dienstverbanden óók zouden aflopen. De ontslagen werkneemster was echter niet in de gelegenheid gesteld om het werk te hervatten.

Zelfstandige en stagiair zijn geen werknemer

De werkneemster riep de vernietigbaarheid in van het ontslag en vorderde wedertewerkstelling en loondoorbetaling. De rechter oordeelde echter dat de oud-collega’s als zelfstandige en als stagiair aan het werk waren bij de werkgever. Zelfstandigen en stagiairs vallen niet onder het werknemersbegrip zoals dat geldt voor de wederindiensttredingsvoorwaarde. De werkgever werd daarom in het gelijk gesteld.
Kantonrechter Leeuwarden, 12 november 2013, ECLI (verkort): 6766

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de wederindiensttredingsvoorwaarde of over het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!