VERDIEPINGSARTIKEL

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

12 april 2019 4 minuten Door redactie

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun positie binnen de organisatie. In theorie zou een OR-lid zich hier niet druk over moeten maken. De wet bevat immers een gerichte ontslagbescherming van OR-leden. Deze bescherming moet ervoor zorgen dat OR-leden onafhankelijk hun werk kunnen uitvoeren.

Werknemers kunnen om diverse redenen een kwetsbare positie hebben binnen een organisatie, waardoor zij eerder in aanmerking komen voor ontslag. In de wet is hiervoor vastgelegd dat werknemers in specifieke situaties niet ontslagen mogen worden. In de meeste gevallen gaat het om werknemers die om een legitieme reden tijdelijk ni

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.