OR-commissies

Een OR heeft het recht om OR-commissies in te stellen voor verschillende aandachtsgebieden van de OR. Die commissies ondersteunen de OR als een soort werkgroep die zich vastbijt in een specifiek onderwerp en de OR daarover adviseert. In artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR de vrijheid heeft om een OR-commissie in te stellen. Daarin mogen ook werknemers zitting nemen die geen lid zijn van de OR. Dat is handig omdat zij kennis hebben van zaken die nuttig is voor de commissie. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts in de arbocommissie.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Weet welke regels er gelden rond het instellen van OR-commissies

Werkwijze OR 5 minuten | 17-09-2019

Tijdelijke, vaste en onderdeelcommissies zijn commissies van de OR als ze door middel van schriftelijke besluiten van die OR zijn ingestel...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad 4 minuten | 02-05-2019

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een ‘voorlopig...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Vraag en antwoord

Is het opstellen van een verkiezingsregister in strijd met de AVG?
Het verkiezingsregister Voor de OR-verkiezingen moet de ondernemingsraad (OR) of de verkiezingscommissie een lijst opstellen met de namen van alle kiesgerechtige en verkiesbare medewerkers. Dit is het verkiezingsregister. Aan de hand van het verkiezingsregister krijgt de OR of de verkiezingscommissie... Lees het hele antwoord