OR communiceert notulen naar achterban

4 juli 2022 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt zijn achterban voor een groot deel door zelf te vergaderen en in de overlegvergaderingen in gesprek te gaan met de bestuurder. Wat communiceert een OR daarover naar zijn achterban?

De achterban heeft recht op informatie van de OR (tool). De OR is verplicht om na de vergadering een verslag te maken en te verspreiden onder de werkgever, de OR-leden en de werknemers. Het is van belang dat de OR het vergaderverslag openbaar maakt. Een uitgebreid verslag van een vergadering is voor de achterban meestal niet interessant. Een OR doet er dan ook goed aan om twee versies te schrijven. De uitgebreide versie is voor de mensen die de vergadering hebben bijgewoond. De achterban krijgt – bijvoorbeeld via een maandelijkse nieuwsbrief – een korte en bondige samenvatting toegestuurd, zonder een actiepuntenlijst of onderwerpen die onder de geheimhouding vallen.

OR legt aanvullende regels vast in reglement

Artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht de OR om de agenda maximaal zeven dagen voor de vergadering rond te sturen aan de werkgever, de OR-leden en de werknemers. In het OR-reglement (infographic) moet de OR vastleggen hoe vaak de raad bijeenkomt, hoeveel leden aanwezig moeten zijn en hoeveel dagen daarvoor de agenda bekend wordt gemaakt. Ook kan de OR vastleggen hoe hij de agenda verspreidt, bijvoorbeeld via intranet, een nieuwsbrief of een social mediapagina.