VERDIEPINGSARTIKEL

Creëer draagvlak en breek de weerstand

21 juni 2022 5 minuten Door redactie

Of voorgenomen besluiten goed uitpakken in de praktijk, is erg afhankelijk van het draagvlak en de weerstand daarvoor. Dat geldt zowel voor besluiten van uw bestuurder, als voor besluiten die u binnen uw eigen OR neemt. Hoe vindt uw OR draagvlak bij uw achterban voor de genomen besluiten en wat kunt u doen als er weerstand ontstaat?

Is er draagvlak voor een besluit, dan zal dat besluit beter geaccepteerd worden. Door dat draagvlak zal de uitvoering van een besluit in de praktijk beter verlopen en zullen er minder klachten zijn.

Bovendien zorgt draagvlak ook voor een positieve sfeer. Dat geldt zowel voor uw achterban als het gaat om besluiten die uw bestuurder neemt, als voor de OR-leden als het gaat om bes

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.