OR-communicatie

OR-leden zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: de achterban van de ondernemingsraad (OR). Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. Voor de OR is het contact met de achterban daarom van groot belang.

De OR moet goed nadenken over de communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief, intranet of een achterban-enquête. Ook een goed geschreven OR-jaarplan , het OR-jaarverslag of notulen van (overleg)vergaderingen kunnen veel duidelijk maken.

 

Nieuws

OR moet regelmatig rapporteren aan zijn achterban

15-07-2024

De ondernemingsraad (OR) moet volgens de Wet op de ondernemingsraden de achterban op de hoogte houden van zijn activiteiten. Zo moet de OR d...

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

17-05-2024

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...

Bepalende factoren communicatie OR en achterban

03-05-2024

Om de belangen van de achterban goed te kunnen behartigen én om de bestuurder goed te kunnen informeren en adviseren, moet de OR weten wat e...

E-mailnieuwsbrief opstellen voor de achterban

15-04-2024

Met een e-mailnieuwsbrief houdt de ondernemingsraad (OR) de achterban op de hoogte van het werk van de OR. Het is wel zaak om een e-mailnieu...

Recent verschenen