Eén op drie werkenden vindt werken in privétijd normaal

3 juni 2024 | Door redactie

Drie op de tien werkende Nederlanders vindt het normaal om ook af en toe in privétijd te werken. Bij een kwart is dit noodzakelijk om het werk af te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van fitnessaanbieder OneFit. Voor de ondernemingsraad (OR) zijn zulke resultaten een goede aanleiding om hierover in gesprek te gaan met de bestuurder.

Tegenwoordig werken veel werknemers gedeeltelijk thuis. Met een laptop binnen handbereik is het een kleine moeite om ’s avonds of in het weekend nog wat taken af te ronden, maar het is de vraag of dit verstandig is om te doen. Werken buiten de afgesproken uren gaat namelijk al gauw ten koste van een goede werk-privébalans. Niet voor niets zijn er wettelijke regels voor arbeids- en rusttijden, waar iedere organisatie (werkgever én werknemer) zich aan moet houden (toolbox). Het onderzoek van OneFit, uitgevoerd door MarktEffect onder 2.010 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder, duidt er echter op dat werknemers het niet zo nauw nemen met hun arbeidstijden.

Werkgeluk hangt niet alleen af van werk-privébalans

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel werkenden zich niet zo druk maken om een gezonde werk-privébalans. Ruim twee op de vijf respondenten (42%) vindt een goede werk-privébalans vooral een onderwerp voor jongere generaties. En hoewel bijna de helft van de ondervraagden (45%) een goede werk-privébalans van belang vindt voor hun werkgeluk, vinden zij leuke collega’s (47%) en een goed salaris (42%) bijna net zo belangrijk om zich gelukkig te voelen op het werk.

OR moet zich inspannen voor gezonde werk-privébalans

Als de balans tussen werk en privé uit evenwicht raakt, lopen werknemers het risico dat zij overbelast raken en gezondheidsklachten krijgen (toolbox), met mogelijk ziekteverzuim tot gevolg. De OR moet zich inspannen om dit te voorkomen. Dit is zelfs een wettelijke taak van de OR (artikel 28, lid 1 WOR). De OR kan bij de achterban navraag doen over hun werkdruk en werk-privébalans en het onderwerp agenderen voor de overlegvergadering met de bestuurder.

OR kan helpen voorkomen dat werknemers overbelast raken

De OR kan de bestuurder suggesties aandragen om een hoge werkdruk en verstoorde werk-privébalans bij werknemers te voorkomen. De nieuwe preventieve richtlijn werk-privébalans die de Sociaal-Economische Raad in 2023 heeft gepubliceerd (artikel) kan hierbij houvast bieden. De OR heeft bovendien instemmingsrecht bij de arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 27, lid 1b WOR). Ook via deze weg kan de OR dus zorgen voor een goede regeling die voorkomt dat werknemers overbelast raken.