Vertrouwenspersoon krijgt verplichte opleiding

18 november 2011 | Door redactie

Er komt een nieuwe en verplichte opleiding voor vertrouwenspersonen. De reden hiervoor is dat de functie van vertrouwenspersoon de afgelopen jaren steeds zwaarder is geworden. Een vertrouwenspersoon moet namelijk beschikken over een aantal belangrijke competenties. Uit promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de professionaliteit van de vertrouwenspersoon in veel organisaties nog onvoldoende is.

De vertrouwenspersoon moet kunnen omgaan met moeilijke situaties, toegankelijk zijn en zijn geheimhoudingsplicht bewaren. Om ervoor te zorgen dat meer vertrouwenspersonen aan deze eisen voldoen, komt er een nieuwe gecertificeerde opleiding. Deze opleiding wordt in de toekomst waarschijnlijk verplicht gesteld voor iedereen die als vertrouwenspersoon aan de slag wil. In 2012 gaat de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen dan ook – in samenwerking met opleidingsinstituten – een gecertificeerde opleiding ontwikkelen voor deze functie.

Functie vertrouwenspersoon serieuzer nemen

In veel organisaties voeren werknemers de functie van vertrouwenspersoon uit naast hun dagelijkse werkzaamheden. Maar volgens een gedragsdeskundige van de Rijksuniversiteit in Groningen kan je deze functie er niet zomaar even bij doen. Uit het promotieonderzoek blijkt dat de vertrouwenspersoon op dit moment vaak niet onafhankelijk genoeg is en onvoldoende is voorbereid op zijn functie. Ook hoeft een vertrouwenspersoon niet over een erkend diploma te beschikken om deze functie uit te voeren. Volgens de promovenda van de Rijksuniversiteit Groningenis het dan ook belangrijk dat de functie serieuzer wordt genomen.

Rol van de OR bij vertrouwenspersonen

De aanstelling van een vertrouwenspersoon valt onder regelingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de ondernemingsraad (OR) op grond van artikel 27, lid 1d WOR hierbij instemmingsrecht. De functie van vertrouwenspersoon kan ook onder het beleid van een klachtenregeling vallen. Het opstellen, wijzigen of intrekken van een klachtenregeling voor werknemers valt eveneens onder het instemmingsrecht van de OR (artikel 27, lid 1j WOR). Heeft uw organisatie (nog) geen vertrouwenspersoon, dan is het verstandig om uw bestuurder te wijzen op het belang ervan.