OR en arbeidsomstandigheden

Elke werkgever moet ervoor zorgen dat alle werknemers gezond en veilig kunnen werken. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. De OR heeft de taak om te bevorderen dat de bestuurder de regels en voorschriften op dit gebied naleeft (artikel 28, lid 1 WOR). De OR heeft vaak een beter beeld van de risico's die op de werkvloer spelen en is dus een belangrijk klankbord voor de bestuurder.

Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht als de bestuurder regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratie wil invoeren, wijzigen of intrekken (artikel 27, lid 1d WOR). Denk aan het opstellen of actualiseren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak of andere instrumenten die de bestuurder inzet om aan zijn zorgplicht te voldoen.

Nieuws

OR moet in actie komen tegen angstcultuur

28-06-2024

In sommige organisaties heerst er een angstcultuur. Dat kan erg schadelijk zijn voor zowel de gezondheid van de werknemers als voor de organ...

Eén op drie werkenden vindt werken in privétijd normaal

03-06-2024

Drie op de tien werkende Nederlanders vindt het normaal om ook af en toe in privétijd te werken. Bij een kwart is dit noodzakelijk om het we...

OR moet arbeidsomstandigheden kritisch bewaken

19-04-2024

Ondernemingsraden doen er goed aan om zowel het beleid rond arbeidsomstandigheden, als de handhaving ervan en de communicatie erover eens kr...

Bestuurder en OR moeten beide waken voor risico werkdruk

17-04-2024

De bestuurder en de ondernemingsraad (OR) moeten zich allebei inspannen om werkstress bij werknemers tegen te gaan. Werkdruk is één van de m...