OR, stimuleer vaker fietsen naar het werk!

10 juni 2024 | Door redactie

Op de fiets naar het werk is niet alleen goed voor de gezondheid van werknemers, het is ook beter voor het milieu. De ondernemingsraad (OR) doet er daarom goed aan om de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Hoe pakt de OR dat aan?

Werknemers nemen steeds vaker de fiets voor hun woon-werkverkeer. Uit onderzoek van mobiliteitsspecialist Shuttel blijkt dat het aantal uitgekeerde kilometervergoedingen voor het gebruik van de fiets zelfs is verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Steeds meer werkgevers stimuleren het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. Fietsen biedt zowel de werkgever als de werknemer belangrijke voordelen, zoals:

OR kan bestuurder adviseren over een fietsplan

De bestuurder heeft goede redenen om een fietsplan in te voeren. De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) gebruiken om de bestuurder te adviseren hoe hij de fiets een prominente plek kan geven in het mobiliteitsbeleid van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan:

  • werknemers een fiets van de zaak aanbieden (toolbox);
  • een goede kilometervergoeding (infographic) voor fietsforenzen;
  • voorzieningen voor fietsforenzen op het werk, zoals een afgesloten fietsenstalling, douches en kleedruimtes;
  • extra services, zoals hulp bij pech onderweg;
  • werknemers motiveren om vaker de fiets te pakken, bijvoorbeeld door er een wedstrijdelement aan te koppelen;
  • een gezonde leefstijl in het algemeen stimuleren met bijvoorbeeld een bedrijfssportabonnement en coaching.

OR kan zelf het goede voorbeeld geven

De bestuurder doet er goed aan om met werknemers duidelijke afspraken te maken als hij aan hen een (lease-)fiets ter beschikking stelt en om deze vast te leggen in een overeenkomst fiets van de zaak (tool). De OR kan hem hierop attenderen. Daarnaast kan de OR zijn achterban motiveren om vaker met de fiets naar het werk te komen. En niet te vergeten: zelf het goede voorbeeld geven!