OR en arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn veelomvattend en hebben direct gevolgen voor werknemers. De OR is er daarom nauw bij betrokken. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden en de regelingen waarin deze zijn vastgelegd, heeft de OR verschillende rechten en verplichtingen. Zo kent artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de OR instemmingsrecht toe bij een aantal onderwerpen op die onder arbeidsvoorwaarden vallen. Denk aan onderwerpen zoals: pensioen, een winstdelingsregeling of een spaarregeling, een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling of het belonings- of functiewaarderingssysteem.  

Daarnaast heeft de OR op grond van artikel 28 WOR de taak om te bevorderen dat de bestuurder de wet, een eventuele cao en de gemaakte afspraken rond arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie naleeft. Ook kan de OR de bestuurder concrete voorstellen voor verbetering doen op basis van het initiatiefrecht (artikel 31 WOR). 

 

 

Nieuws

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

13-06-2024

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...

OR, stimuleer vaker fietsen naar het werk!

10-06-2024

Op de fiets naar het werk is niet alleen goed voor de gezondheid van werknemers, het is ook beter voor het milieu. De ondernemingsraad (OR)...

Rol OR bij nieuw functiewaarderingssysteem

10-04-2024

Als de werkgever een nieuw functiewaarderingssysteem wil invoeren, moet hij dit plan eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR he...

Gespreide vakantie mogelijk goedkoper dan bouwvak

22-03-2024

Hoewel de bouwvak sinds 1981 niet meer verplicht is, hanteren veel organisaties in de bouwsector deze vakantieperiode nog wel. Wil een bestu...