OR en digitale veiligheid

Volgens de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) zijn werkgevers verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van werknemers en alle relaties met wie de organisatie zaken doet. In de praktijk gaat dit helaas niet altijd goed.

Databeveiliging en privacy zijn daarom een belangrijk aandachtspunt voor iedere organisatie en voor de OR in het bijzonder. Uw OR heeft namelijk instemmingsrecht bij het privacybeleid en kan aan de bel trekken als uw bestuurder zich niet aan de regels houdt.

Nieuws

Bescherm privacy bij videobellen

01-07-2024

Videobellen is tegenwoordig een veel voorkomende vorm van vergaderen. Daarbij kan de privacy van werknemers in het geding zijn. De bestuurde...

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

15-05-2024

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

Bestuurder aansprakelijk voor cybersecurity

24-04-2024

Een nieuwe Europese richtlijn stelt hogere eisen aan de digitale veiligheid in organisaties. Meer organisaties moeten aan de nieuwe regels v...

Meten productiviteit werknemers mag niet zomaar

28-02-2024

De Europese privacywetgeving staat het meten van de productiviteit van werknemers niet zonder meer toe. Is de privacy van werknemers in het...