OR en financiële zaken

De OR moet niet alleen de belangen van werknemers, maar ook die van de organisatie als geheel in de gaten houden. Hoe de organisatie er financieel voorstaat, is daarbij een belangrijk aspect. De bestuurder moet de OR informeren over de financiële positie en vooruitzichten van de organisatie (artikel 31a WOR) en de OR in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen bij belangrijke voorgenomen financiële besluiten (artikel 25 WOR). Denk aan belangrijke investeringen, het aanvragen van krediet of de keuze voor het eigenrisicodragerschap.

Het is van belang dat de OR weet welke financiële gegevens de raad kan inzien en raadplegen en welke informatie de OR daaruit kan afleiden. Het is dus handig als OR-leden beschikken over enige financiële basiskennis. OR-leden hoeven echter geen financieel specialist te zijn. De OR mag namelijk ook een externe deskundige inschakelen om zicht te laten adviseren (artikel 16 WOR). 

Nieuws

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

13-03-2024

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelij...

Relevante wetswijzigingen per 2024 voor de OR

03-01-2024

Per 1 januari 2024 krijgen organisaties te maken met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid. De...

Bestuurder moet OR begroting en meerjarenplan verstrekken

20-11-2023

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) ten minste tweemaal per jaar financiële informatie over de organisatie verstrekken. Als de bestu...

OR is goede partij bij opstellen budget

03-11-2023

Veel organisaties stellen aan het eind van het jaar hun budgetten voor het komende jaar vast. De ondernemingsraad (OR) is serieuze deelnemer...