Brochure voor communicatie over de klokkenluidersregeling

7 juni 2024 | Door redactie

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) stelt een klachtenregeling verplicht. Daarmee is de bestuurder er echter nog niet. Ook een goede communicatie over de klokkenluidersregeling en de wet zijn van belang. De OR kan de bestuurder daarbij ondersteunen met behulp van de brochure het Huis van klokkenluiders.

Sinds 18 februari 2023 geldt de Wet bescherming klokkenluiders (WBK). Deze wet beschermt melders van misstanden beter tegen benadeling. Veel organisaties hebben hun klokkenluidersregeling aangepast om aan de WBK te voldoen. De klokkenluidersregeling (tool) is echter een vrij complexe en formele regeling. Het is daarom van belang dat de OR ook met de bestuurder overlegt over hoe hij de regeling communiceert en de werknemers goed informeert over hoe de regeling en de wet in de praktijk werkt. Door dit bij de bestuurder aan te kaarten, kan de OR de communicatie rond klokkenluidersregeling verbeteren.

Brochure geeft overzicht van de Wet bescherming klokkenluiders

De brochure ‘Brochure bescherming klokkenluiders werknemers’ (pdf) van het Huis van klokkenluiders helpt bij de communicatie over het beleid rond klokkenluiders, het maken van een melding en de bescherming van klokkenluiders. De brochure geeft een overzicht van de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders (het meldproces en de rechtsbescherming) en de psychosociale en juridische ondersteuningsmogelijkheden voor melders van misstanden.

Brochure is ook handig hulpmiddel voor de OR

De brochure is ook voor de OR zelf een handig naslagwerk om te lezen hoe een regeling en een melding in de praktijk zou moeten gaan en welke opties er zijn. Het kan daarom ook een handig hulpmiddel zijn als de OR een instemmingsverzoek van de bestuurder ontvangt voor het wijzigen of opstellen van een klokkenluidersregeling.  De OR heeft immers instemmingsrecht bij de invoering, wijziging of intrekking van een klokkenluidersregeling (artikel 27, lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden, WOR).