Uitzendbureaus gaan in op discriminerende verzoeken

31 januari 2018 | Door redactie

Uit onderzoek van Radar blijkt dat bijna de helft van de uitzendbureaus ingaat op verzoeken van organisaties om Marokkanen, Turken en Surinamers uit te sluiten bij de selectie van kandidaten. Daarmee overtreden zij de wet. Ondernemingsraden moeten waken tegen discriminatie binnen de organisatie.

Uit onderzoek van het actualiteitenprogramma Radar onder 78 willekeurig gekozen uitzendbureaus in de provinciehoofdsteden van Nederland blijkt dat 47% van de gebelde bureaus ingaat op de vraag van organisaties om Marokkanen, Turken en Surinamers uit te sluiten van de selectie van kandidaten. Uitzendbureaus die gehoor geven aan zo’n verzoek discrimineren en overtreden bijvoorbeeld de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Van de benaderde uitzendbureaus sprak 3% zich niet uit en legde 14% de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever door aan te geven dat hij zelf een keuze moeten maken uit de voorgedragen kandidaten. Slechts 36% zei ‘nee'.

NBBU gaat meer voorlichting geven aan leden

Van de benaderde uitzendbureaus die gehoor gaven aan het discriminerende verzoek, waren er vijf aangesloten bij Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU heeft aan Radar laten weten het onbegrijpelijk te vinden dat de uitzendbureaus aan zulke verzoeken tegemoet komen. De NBBU zal nog meer voorlichting gaan geven aan de leden over de wettelijke bepalingen en over hoe ze met zulke verzoeken om moeten gaan.

SZW maakt plan van aanpak arbeidsdiscriminatie

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de werkwijze van de uitzendbureaus volstrekt onacceptabel en roept slachtoffers op om altijd aangifte te doen van discriminatie. De minister zal later dit jaar een plan presenteren om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. In de Tweede Kamer gaan inmiddels stemmen op om de betreffende uitzendbureaus met naam en toenaam  te noemen (‘naming and shaming’). Discriminatieonderzoeken van de Inspectie SZW mogen echter uit privacyoverwegingen niet zomaar openbaar gemaakt worden.

OR moet waken tegen discriminatie

De OR moet volgens artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden waken tegen discriminatie binnen de organisatie. Maakt uw bestuurder zich schuldig aan discriminatie, spreek hem dan daarop aan en wijs hem erop dat hij daarmee de wet overtreedt. Wijs de bestuurder er ook op dat Inspectie SZW een speciaal team heeft dat controleert op arbeidsdiscriminatie en zo nodig boetes oplegt. Werkt uw organisatie veel samen met uitzendbureaus, dan kan het geen kwaad om het sollicitatiebeleid eens kritisch onder de loep te nemen.