OR en personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van de organisatie regelt veel belangrijke zaken voor werknemers. De OR is er daarom ook nauw bij betrokken. Zo kent artikel 27 WOR de OR instemmingsrecht toe en artikel 25 WOR adviesrecht bij een aantal onderwerpen die werkgevers regelen in het personeelsbeleid. Denk aan onderwerpen zoals: functioneren en beoordelen, hybride werken, bedrijfshuisvesting, reorganisatie en thuiswerken.

De verschillende rechten en bevoegdheden geven de OR de mogelijkheid om uitgangspunten of criteria te formuleren waaraan het personeelsbeleid volgens de OR moet voldoen om daadwerkelijk het gewenste effect op de werkvloer te hebben. Denk aan gelijke behandeling (artikel 28 WOR). Het recht op informatie kan de OR veel inzicht geven in het effect van het personeelsbeleid. Op basis van dit recht kan de OR gegevens over het sociaal beleid opvargen bij de bestuurder (artikel 31b WOR).  

Nieuws

Brochure voor communicatie over de klokkenluidersregeling

07-06-2024

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) stelt een klachtenregeling verplicht. Daarmee is de bestuurder er echter nog niet. Ook een goede com...

De weg naar diversiteit en inclusie kent geen einddoel

24-05-2024

Diversiteits- en inclusiebeleid (D&I) kan er op papier nog zo mooi en veelbelovend uitzien, het beoogde effect ervan blijft in de praktijk n...

Werknemers binden met duurzaamheid en diversiteit

08-05-2024

Een bedrijfscultuur die aansluit bij de normen en waarden van (toekomstige) werknemers draagt bij aan de tevredenheid van werknemers en is v...

Rol OR bij nieuw functiewaarderingssysteem

10-04-2024

Als de werkgever een nieuw functiewaarderingssysteem wil invoeren, moet hij dit plan eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR he...