OR-faciliteiten

Om het medezeggenschapswerk goed te kunnen doen, heeft de OR toegang nodig tot verschillende faciliteiten. U kunt tenslotte niet zonder een vergaderruimte, deskundig advies of een training. Daarnaast wilt u uw OR-werk natuurlijk het liefst onder werktijd verrichten. Het is best lastig om te bepalen waar uw OR precies aanspraak op mag maken als het om vergoedingen, materialen of bepaalde faciliteiten gaat. Gelukkig geeft de Wet op de ondernemingsraden (WOR) richtlijnen voor waar uw raad (minimaal) recht op heeft. Dit vindt u in artikel 17, 18 en 22 van de Wet op de Onderneminsgsraden (WOR.

Uitgelicht

Een derde van OR’en krijgt niet genoeg tijd

Meer dan een derde van alle ondernemingsraden (36%) krijgt niet voldoende uren van zijn werkgever voor het OR-werk. Uit de praktijk...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 09-05-2016

Hoe kunnen we als OR het beste scholing kiezen?

Wij vormen de eerste OR in onze organisatie. We bezinnen ons nog op wat we willen gaan doen en hoe. Een teamscholing lijkt ons van...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Faciliteiten van de OR

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 10-10-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Uw OR-archief zorgvuldig opbouwen en bijhouden

Werkwijze OR 4 minuten | 31-05-2021

Wat heeft uw OR drie jaar geleden ook alweer met uw bestuurder afgesproken? Tot wanneer geldt die afspraak? De antwoorden op zulke vragen zi...

Resultaatgericht vergaderen verbetert kwaliteit van OR-werk aanzienlijk

OR-faciliteiten 5 minuten | 12-04-2021

De resultaten die uw OR boekt, komen voort uit vergaderen. Uw OR vergadert zowel voor onderling beraad, als in het overleg met uw bestuurder...

Slim invulling geven aan uw OR-werk

OR-scholing 5 minuten | 12-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR en uw bestuurder de nodige handvatten om de medezeggenschap binnen uw organisatie vorm te g...

Infographics

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

Tijdspad verkiezingsrace OR

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag...

Kiesstelsel OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen...

Functies binnen de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen de ondernemingsraad (OR) zijn er een aantal leden met een extra rol naast die van OR-lid: het gaat om de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris. Soms...

Vraag en antwoord

Moeten we een nieuw OR-bestuur kiezen na tussentijdse verkiezingen?
In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR uit zijn midden een voorzitter kiest (artikel 7 WOR) en voorziet in een secretariaat (artikel 14, lid 2e WOR). Dat zijn de enige randvoorwaarden die de wet stelt aan de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB) van uw OR. Uw OR... Lees het hele antwoord